ผู้ถูกดำเนินคดี
ข้อหา
หมายเลขคดี
 • การชุมนุม
 • พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะฯ 2558

ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.เทพสวัสดิ์ สุภาวรรณ (ตำรวจ)
 • การชุมนุม
 • พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะฯ 2558

ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.เทพสวัสดิ์ สุภาวรรณ (ตำรวจ)
 • การชุมนุม
 • พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะฯ 2558

ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.เทพสวัสดิ์ สุภาวรรณ (ตำรวจ)
 • การชุมนุม
 • พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะฯ 2558

ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.เทพสวัสดิ์ สุภาวรรณ (ตำรวจ)
 • การชุมนุม
 • พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะฯ 2558

ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.เทพสวัสดิ์ สุภาวรรณ (ตำรวจ)
ผู้ถูกดำเนินคดี

ข้อหา

 • การชุมนุม
 • พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะฯ 2558

หมายเลขคดี

ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.เทพสวัสดิ์ สุภาวรรณ

ข้อหา

 • การชุมนุม
 • พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะฯ 2558

หมายเลขคดี

ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.เทพสวัสดิ์ สุภาวรรณ

ข้อหา

 • การชุมนุม
 • พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะฯ 2558

หมายเลขคดี

ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.เทพสวัสดิ์ สุภาวรรณ

ข้อหา

 • การชุมนุม
 • พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะฯ 2558

หมายเลขคดี

ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.เทพสวัสดิ์ สุภาวรรณ

ข้อหา

 • การชุมนุม
 • พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะฯ 2558

หมายเลขคดี

ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.เทพสวัสดิ์ สุภาวรรณ

ความสำคัญของคดี

ประชาชนที่ร่วมอ่านแถลงการณ์ก่อนการปล่อยตัวนักวิ่งในกิจกรรมวิ่งไล่ลุง จ.เชียงราย ในวันที่ 12 ม.ค. 63 รวม 5 คน ถูกดำเนินคดีในข้อหา ร่วมกันประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ โดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฯ ทั้งหมดให้การปฏิเสธโดยยืนยันว่า กิจกรรมวิ่งไล่ลุงเป็นกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะนำรายได้ไปบริจาคให้องค์กรการกุศล อันเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนที่ได้รับความคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 หรือแม้จะถือว่ากิจกรรมวิ่งไล่ลุงเป็นการชุมนุม ก็เป็นการชุมนุมที่ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ในบังคับของ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฯ

พฤติการณ์ของคดีตามเอกสารคดี

วันที่ 6 ม.ค. 2563 เวลาประมาณ 16.35 น. ได้มีตัวแทนผู้จัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุง เชียงราย โดยมีนายวิเชียร สุพลกับพวกรวม 5 คน ได้นำหนังสือมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมือง เชียงราย โดยขอความอนุเคราะห์ใช้เส้นทางในพื้นที่ตัวเมืองเชียงราย เป็นเส้นทางในการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพและจะนำรายได้ไปบริจาคให้องค์กรสาธารณกุศล โดยจะกลับมาขอทราบผลในวันที่ 7 ม.ค. 2563 โดยในวันที่ 7 ม.ค. 2563 นายวิเชียรกับพวกได้เดินทางมาขอทราบผลการพิจารณาอนุญาตใช้เส้นทาง ต่อมาวันที่ 9 ม.ค. 2563 นายเอกรัฐ มัชฌิมา และนายพงศ์เทพ ต๊ะถา ได้เดินทางมาเพื่อสอบถามการขออนุญาตใช้เส้นทางในการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ แต่เนื่องจากตามวันเวลาที่ขอความอนุเคราะห์ มีขบวนเสด็จผ่านในพื้นที่ตามเส้นทางดังกล่าว ผกก.สภ.เมืองเชียงรายได้ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 พิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ ต่อมาทางเพจ วิ่งไล่ลุง เชียงราย ได้เปลี่ยนสถานที่ไปจัดกิจกรรมที่สวนสาธารณะ หาดเชียงราย

กลุ่มแกนนำประกอบด้วย นายเอกรัฐ มัชฌิมา, นายนิรุตติ์ แก้วนันทา, นายกฤตตฤณ สุขบริบูรณ์, นายภัทรกฤต ดวงสนิท และนางสาวนรินนิราน์ แสงขาม เป็นผู้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมและเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ ทางสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยไม่ได้แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง อันเป็นความผิดตามกฏหมายพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 10

(อ้างอิง: บันทึกแจ้งข้อกล่าวหา สภ.เมืองเชียงราย ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563)

ความคืบหน้าของคดี

 • เวลาประมาณ 10.30 น. ผู้ถูกออกหมายเรียกทั้ง 5 คน ได้แก่ นายเอกรัฐ มัชฌิมา, นางสาวนรินนิราน์ แสงขาม, นายกฤตตฤณ สุขบริบูรณ์, นายภัทรกฤต ดวงสนิท และนายนิรุตติ์ แก้วกันทา ได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหา พร้อมด้วยทนายความ ตามที่ได้ยื่นหนังสือขอเลื่อนวันไว้ก่อนหน้านี้ แต่กลับปรากฏว่าพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนติดภารกิจฝึกซ้อมกระบี่ในช่วงเช้า โดยไม่ได้มีการแจ้งกับผู้ถูกออกหมายเรียกซึ่งได้นัดหมายวันเวลารับทราบข้อกล่าวหาไว้ก่อนแล้ว ทำให้ผู้ถูกกล่าวหาต้องนัดหมายเวลาพบกับพนักงานสอบสวนใหม่อีกครั้งเป็นเวลา 15.00 น.

  จากนั้นเมื่อถึงเวลานัดหมายใหม่ ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 5 คน ได้เข้าพบกับพนักงานสอบสวน และได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง 5 คน ว่า จากการสืบสวนหาข่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยได้รับคำสั่งจาก ผกก.สภ.เมืองเชียงราย พบว่าจะมีกิจกรรม “วิ่งไล่ลุง เชียงราย” ในวันที่ 12 ม.ค. 63 โดยมีการขอความร่วมมือในการดูแลเส้นทางจราจรกับทาง สภ.เมืองเชียงราย แต่ในวันจัดกิจกรรมดังกล่าวจะมีขบวนเสด็จผ่านเส้นทางวิ่ง ผกก.สภ.เมืองเชียงรายได้อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ไม่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมดังกล่าว แต่ยังปรากฏว่า ในวันที่ 12 ม.ค. 63 ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นที่สวนสาธารณะหาดเชียงราย (พัทยาน้อย) โดยมีผู้ต้องหาทั้ง 5 เป็นแกนนำ จัดกิจกรรมระหว่าง 13.30-17.20 น. ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดฐานละเมิด พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะฯ มาตรา 10 “ร่วมกันประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง”

  ด้านผู้ต้องหาทั้ง 5 คน เมื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว ได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยยืนยันว่ากิจกรรมวิ่งดังกล่าวเป็นกิจกรรมกีฬา ซึ่งได้รับการยกเว้นตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ มาตรา 3 (3) ทำให้ผู้จัดกิจกรรมดังกล่าวไม่ต้องแจ้งการชุมนุมสาธารณะ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ผู้ต้องหาทั้ง 5 จะขอยื่นคำให้การเพิ่มเติมเป็นหนังสือต่อพนักงานสอบสวนภายใน 15 วัน ต่อไป

  ทั้งนี้ ข้อหา “ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ โดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง” มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทเท่านั้น ตามมาตรา 28 ของ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

  (อ้างอิง: https://www.tlhr2014.com/?p=16003)
 • ที่สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงราย 5 ผู้ต้องหาทั้งห้าเดินทางเข้ารายงานตัวต่อพนักงานอัยการแขวง เนื่องจากพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนได้นัดหมายผู้ต้องหา เพื่อส่งสำนวนคดีให้กับอัยการแขวง โดยพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 5 คน ด้านพนักงานอัยการแขวงระบุหลังจากดูสำนวนในเบื้องต้นว่า คดีนี้คงจะไม่ต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติม ดังนั้น ในการผัดฟ้องครั้งสุดท้ายที่จะครบกำหนด 30 วัน อัยการคงจะสามารถส่งฟ้องได้เลย จึงนัดหมายให้ผู้ต้องหาทั้งหมดมารายตัวเพื่อส่งฟ้องคดีต่อศาลแขวงเชียงรายต่อไปในวันที่ 13 มี.ค. 63 เวลา 9.00 น.

  ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 63 ทนายความและผู้ต้องหาได้เดินทางเข้ายื่นคำให้การเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนหลังจากได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 63 โดยในคำให้การเพิ่มเติมของผู้ต้องหาทั้ง 5 คน มีรายละเอียดโดยสรุปขอให้การยืนยันว่า กิจกรรมวิ่งไล่ลุงที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ และจะนำรายได้ไปบริจาคให้องค์กรการกุศล อีกทั้งกิจกรรมยังได้จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างชัดเจน จึงเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนที่ได้รับความคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560

  หรือแม้จะถือว่ากิจกรรมวิ่งไล่ลุงเป็นการชุมนุม ก็เป็นการชุมนุมที่ได้รับการยกเว้นไม่ให้ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ภายใต้มาตรา 3 (3) ของพระราชบัญญัติดังกล่าว อีกทั้งผู้ต้องหาทั้ง 5 คน ขออ้างพยานบุคคลเป็นนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ เข้ามาเป็นพยานในประเด็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการชุมนุมสาธารณะ เพื่อสนับสนุนข้อต่อสู้และพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาทั้งหมดด้วย แต่พนักงานสอบสวนยังไม่ได้มีการเรียกพยานบุคคลมาสอบเพิ่มเติมแต่อย่างใด

  (อ้างอิง: https://www.tlhr2014.com/?p=16405)
 • ที่สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงราย 5 ผู้ต้องหาเดินทางเข้ารายงานตัวต่อพนักงานอัยการแขวง อัยการระบุว่า ยังไม่ส่งฟ้องผู้ต้องหาในวันนี้ เนื่องจากอัยการเจ้าของสำนวนคดีมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมพยานบุคคลอีก 3 คน เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เคยมีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะก่อนจัดกิจกรรมแล้ว จึงนัดหมายให้ผู้ต้องหาทั้งหมดเข้ามารายงานตัวเพื่อฟังคำสั่งของอัยการแขวงอีกครั้งในวันที่ 9 เม.ย. 63 เวลา 9.30 น.

  ด้านผู้ต้องหาทั้ง 5 คน วันนี้ได้แต่งกายในชุดสีดำเพื่อไว้อาลัยให้กับกระบวนการยุติธรรมในคดีของพวกเขา อีกทั้งเป็นการแสดงออกให้เห็นว่าจะต่อสู้เพื่อยืนยันสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนถึงที่สุด

  (อ้างอิง: https://www.tlhr2014.com/?p=16495)
 • อัยการยังไม่มีผลการพิจารณาสั่งคดี หลัง 5 ผู้ต้องหาเข้ารายงานตัวที่สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงราย จึงได้นัดหมายให้ผู้ต้องหาเข้ารายงานตัวเพื่อฟังคำสั่งอีกครั้งในวันที่ 1 มิ.ย. 2563 เวลา 9.30 น.
 • อัยการยังไม่มีผลการพิจารณาสั่งคดี จึงนัดหมายให้ผู้ต้องหาเข้ารายงานตัวเพื่อฟังคำสั่งอีกครั้งในวันที่ 1 ก.ค. 2563 เวลา 9.30 น.
 • อัยการยังไม่มีผลการพิจารณาสั่งคดี จึงนัดหมายให้ผู้ต้องหาเข้ารายงานตัวเพื่อฟังคำสั่งอีกครั้งในวันที่ 29 ก.ค. 2563 เวลา 10.00 น.
 • อัยการยังไม่มีผลการพิจารณาสั่งคดี จึงนัดหมายให้ผู้ต้องหาเข้ารายงานตัวเพื่อฟังคำสั่งอีกครั้งในวันที่ 25 ส.ค. 2563 เวลา 10.00 น.
 • อัยการยังไม่มีผลการพิจารณาสั่งคดี จึงนัดหมายให้ผู้ต้องหาเข้ารายงานตัวเพื่อฟังคำสั่งอีกครั้งในวันที่ 22 ก.ย. 2563 เวลา 10.00 น. นับเป็นการเลื่อนฟังคำสั่งเป็นครั้งที่ 6
 • อัยการยังไม่มีคำสั่ง ให้เลื่อนรายงานตัวออกไปในวันที่ 22 ต.ค. 2563 เวลา 10.00 น.
 • อัยการยังไม่มีคำสั่ง ให้เลื่อนรายงานตัวออกไปในวันที่ 24 พ.ย. 2563 เวลา 10.00 น.
 • อัยการยังไม่มีคำสั่ง ให้เลื่อนรายงานตัวออกไปในวันที่ 22 ธ.ค. 2563
 • ผู้ต้องหารายหนึ่งเข้าผ่าตัด ไม่สามารถเข้ารายงานตัวได้ อัยการจึงเลื่อนนัดฟังคำสั่งไปเป็นวันที่ 5 ม.ค. 2564

ชั้นสอบสวน

ผู้ถูกดำเนินคดี :
นางสาวนรินนิราน์ แสงขาม

การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
-
ผู้ถูกดำเนินคดี :
นายกฤตตฤณ สุขบริบูรณ์

การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
-
ผู้ถูกดำเนินคดี :
นายเอกรัฐ มัชฌิมา

การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
-
ผู้ถูกดำเนินคดี :
นายภัทรกฤต ดวงสนิท

การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
-
ผู้ถูกดำเนินคดี :
นายนิรุตติ์ แก้วกันทา

การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
-

แหล่งที่มา : กรณีที่ศูนย์ทนายความฯ ติดตามสัมภาษณ์