ผู้ถูกดำเนินคดี
ข้อหา
หมายเลขคดี
 • อื่นๆ (ไต่สวนชันสูตรพลิกศพ, เลิกจ้าง(คดีแรงงาน), แจ้งความเท็จ, ซ่อนเร้นพยานหลักฐาน)
 • หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ (มาตรา 112)
 • แจ้งโดยตำรวจ

ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.นพโรจน์ พัชราจิระศักดิ์ สว.สส. สน.ดินแดง (ตำรวจ)
ผู้ถูกดำเนินคดี

ข้อหา

 • หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ (มาตรา 112)
 • แจ้งโดยตำรวจ
 • อื่นๆ (ไต่สวนชันสูตรพลิกศพ, เลิกจ้าง(คดีแรงงาน), แจ้งความเท็จ, ซ่อนเร้นพยานหลักฐาน)

หมายเลขคดี

ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.นพโรจน์ พัชราจิระศักดิ์ สว.สส. สน.ดินแดง

ความสำคัญของคดี

เค (นามสมมติ) เยาวชนอายุ 17 ปี ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมและตรวจค้นที่พัก โดยไม่มีหมายจับและหมายค้น ก่อนถูกพาตัวไปที่ห้องปฏิบัติการฝ่ายสืบสวน สน.ดินแดง เพื่อสอบถามและควบคุมตัวไว้ 1 คืน จึงได้ไปขอศาลเยาวชนฯ ออกหมายจับในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112, วางเพลิงเผาทรัพย์ และข้อหาเกี่ยวกับการชุมนุม โดยกล่าวหาว่า เคเกี่ยวข้องกับการวางเพลิงเผาพระบรมฉายาลักษณ์ในการชุมนุมของกลุ่มทะลุแก๊สบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงช่วงเดือน ก.ย. 2564

กรณีนี้ยังสะท้อนถึงปัญหาการตีความข้อหา “หมิ่นประมาทกษัตริย์” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 15 ปี แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลับตีความอย่างกว้างขวางครอบคลุมถึงการกระทำต่อวัตถุสิ่งของ อีกทั้งศาลยังรับรองการตีความดังกล่าวด้วยการออกหมายจับโดยเชื่อเพียงคำกล่าวอ้างฝ่ายเดียวของตำรวจ การกระทำดังกล่าวขององคาพยพกระบวนการยุติธรรมละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง และอาจส่งผลในแง่ลบต่อภาพลักษณ์ของสถาบันกษัตริย์

ความคืบหน้าของคดี

 • เวลา 17.00 น. เค (นามสมมติ) เยาวชนอายุ 17 ปี ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ดินแดง เข้าจับกุมที่บ้านย่านลาดพร้าวพร้อมกับมริษา (สงวนนามสกุล) นักศึกษาชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง โดยไม่มีหมายจับ ก่อนเข้าตรวจค้นที่พักโดยไม่มีหมายค้น และตรวจยึดโทรศัพท์เสื้อผ้า รถจักรยานยนต์ และสิ่งของอีกหลายอย่างของทั้งสอง จากนั้นทั้งสองคนถูกพาตัวไปที่ห้องปฏิบัติการฝ่ายสืบสวน สน.ดินแดง เพื่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมและการเผาสิ่งของในที่ชุมนุมสามเหลี่ยมดินแดง

  เคและมริษาถูกควบคุมตัวที่ สน.ดินแดง แม้ว่า ตำรวจจะไม่มีหมายจับ

  (อ้างอิง: บันทึกจับกุม สน.ดินแดง ลงวันที่ 9 ก.ย. 2564 และ https://tlhr2014.com/archives/34871)
 • เวลา 13.00 น. หลังทนายความได้รับแจ้งว่า เคและมริษาถูกจับกุมตั้งแต่เมื่อวาน (8 ก.ย. 2564) จึงเดินทางไปที่ห้องปฏิบัติการฝ่ายสืบสวน สน.ดินแดง ก่อนพบว่า พนักงานสอบสวนเพิ่งนําหมายจับเคของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ที่ 29/2564 ลงวันที่ 9 ก.ย. 2564 และหมายจับมริษาของศาลอาญา ที่ 1473/2564 ที่ออกในวันเดียวกัน มาแสดง และทำบันทึกการจับกุม หลังควบคุมตัวทั้งสองมาแล้วราว 20 ชม.

  บันทึกจับกุมระบุข้อกล่าวหาเคตามหมายจับดังนี้

  1. ร่วมกันหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

  2. ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น

  3. ร่วมกันกระทําการหรือดําเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไป ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

  4. ร่วมกันมั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ใช้กําลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง

  5. เมื่อเจ้าพนักงานสั่งผู้ที่มั่วสุมให้เลิกไป แล้วไม่เลิก

  6. ร่วมกันจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจํานวนรวมกันมากกว่า 5 คนในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศหรือคําสั่งกําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

  7. ร่วมกันชุมนุมหรือทํากิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ที่มีการประกาศหรือคําสั่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

  8. ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (ออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 21.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น)

  อย่างไรก็ตาม บันทึกการจับกุมไม่ได้ระบุวันเวลาที่เกิดเหตุ รวมถึงพฤติการณ์การกระทำความผิดที่เป็นสาเหตุให้เคถูกออกหมายจับและถูกจับกุมในครั้งนี้

  หลังทำบันทึกจับกุมและบันทึกตรวจยึดสิ่งของหลายรายการที่ยึดมาจากที่พักของทั้งสองเสร็จสิ้น โดยเคให้การปฏิเสธ และไม่ลงลายมือชื่อในบันทึกการจับกุม พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวเคและมริษาไว้ที่ สน.ดินแดง อีกเป็นคืนที่ 2 เนื่องจากเคซึ่งเป็นเยาวชนไม่มีผู้ปกครองมารับ

  (อ้างอิง: บันทึกจับกุม สน.ดินแดง ลงวันที่ 9 ก.ย. 2564 และ https://tlhr2014.com/archives/34871)
 • ประมาณ 09.00 น. ตำรวจเรียกให้เคและมริษาไปพิมพ์ลายนิ้วมือ กระทั่งเวลา 11.00 น. เมื่อทนายมาถึง ตำรวจพาเคไปที่ศาลเยาวชนฯ เจ้าหน้าที่ศาลให้เคทำแบบสอบถามเชิงจิตวิทยา จากนั้นศาลได้ตรวจสอบการจับ ก่อนมีคำสั่งว่า พนักงานสอบสวนจับกุมโดยชอบ พร้อมทั้งให้ออกหมายควบคุมตัวเคตามที่พนักงานสอบสวนร้องขอ

  ทนายยื่นขอประกันตัวโดยใช้หลักทรัพย์เป็นเงิน 10,000 บาท ต่อมาศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว มีเงื่อนไขให้มารายงานตัวทุกสัปดาห์ โดยเคต้องไปสถานพินิจฯ บางนา เพื่อพบพนักงานคุมประพฤติในวันที่ 16 ก.ย. 2564 และไปรายงานตัวที่ศาลเยาวชนฯ อีกครั้งในวันที่ 28 ก.ย. 2564

  (อ้างอิง: https://tlhr2014.com/archives/34871)

ชั้นสอบสวน

ผู้ถูกดำเนินคดี :
เค (นามสมมติ)

การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
อนุญาต

แหล่งที่มา : กรณีที่ศูนย์ทนายความฯ ติดตามสัมภาษณ์