ผู้ถูกดำเนินคดี
ข้อหา
หมายเลขคดี
 • ทำให้เสียทรัพย์ (มาตรา 358)
 • หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ (มาตรา 112)
 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • การชุมนุม
 • พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ (ใช้เครื่องขยายเสียง)
ดำ อ.3081/2564
แดง อ.1111/2566

ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.อ.ทศพล อำไพพิพัฒน์กุล ผกก.สน.สําราญราษฎร์ กับพวก (ตำรวจ)
ผู้ถูกดำเนินคดี

ข้อหา

 • การชุมนุม
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
 • พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ (ใช้เครื่องขยายเสียง)
 • หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ (มาตรา 112)
 • ทำให้เสียทรัพย์ (มาตรา 358)
 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)

หมายเลขคดี

ดำ อ.3081/2564
แดง อ.1111/2566
ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.อ.ทศพล อำไพพิพัฒน์กุล ผกก.สน.สําราญราษฎร์ กับพวก

ความสำคัญของคดี

"แอมป์" ณวรรษ เลี้ยงวัฒนา นักกิจกรรมกลุ่ม "ราษฎร" และบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ถูกดำเนินคดีตามมาตรา 112 จากคำปราศรัยที่ขอให้กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ และปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ใน #ม็อบ13กุมภา หรือ กิจกรรมนับ 1 ถึงล้าน คืนอำนาจให้ประชาชน เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2564 ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมได้รวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัว 4 แกนนำราษฎรซึ่งถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดีมาตรา 112 จากการชุมนุม #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร นอกจากข้อหาตามมาตรา 112 แล้วณวรรษยังถูกดำเนินคดีในข้อหาที่เกี่ยวกับการชุมนุมอีกหลายข้อหา

พฤติการณ์ของคดีตามเอกสารคดี

กชพรพรรณ วณิชยาชัยสิริ พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 10 บรรยายฟ้องมีใจความว่า จําเลยกับพวกซึ่งพนักงานสอบสวนได้แยกสํานวนการสอบสวนไปดําเนินการอีกส่วนหนึ่งแล้ว ได้ร่วมกันกระทําความต่อกฎหมายหลายบทหลายกรรมต่างกัน ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2564 เป็นเวลาที่ประกาศและข้อกําหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มีผลบังคับใช้ จําเลยกับพวก 8 ราย ได้แก่ ภาณุพงศ์ จาดนอก, ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล, อรรถพล บัวพัฒน์, วรรณวลี ธรรมสัตยา, ชนินทร์ วงษ์ศรี, ธนาธร วิทยเบญจางค์, ณัฏฐธิดา มีวังปลา และเกียรติชัย ตั้งภรณ์พรรณ ได้ร่วมกันนํารถยนต์บรรทุกติดตั้งเครื่องขยายเสียงใช้เป็นเวทีปราศรัย และมีการนําผ้าสีแดงยาวประมาณ 30 เมตร มาปูบนพื้นผิวถนนให้กลุ่มผู้ชุมนุมเขียนข้อความและนําไปคลุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อันเป็นการร่วมกันกีดขวางทางสาธารณะ เป็นเหตุให้รถยนต์และประชาชนทั่วไปไม่สามารถใช้ถนนสัญจรไปมาได้ตามปกติ และเป็นการร่วมกันติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

จากนั้นได้ร่วมกันชุมนุมจัดทํากิจกรรม “นับ 1 ถึงล้าน คืนอํานาจให้ประชาชน” ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคที่บริเวณดังกล่าว ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้มีการยกเลิกความกฎหมายอาญา มาตรา 112 และให้นายกรัฐมนตรีลาออก โดยไม่จัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรค อันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดและประกาศตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

2. ขณะที่ทำกิจกรรมดังกล่าว จําเลยได้หมิ่นประมาทกษัตริย์ โดยใช้เครื่องขยายเสียงกล่าวปราศรัยต่อประชาชนผู้เข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง มีเนื้อหาเรียกร้องให้รัชกาลที่ 10 ลงมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ และทวงถามเรื่องการใช้เงินภาษีของประชาชน อันไม่ใช่การกระทําภายใต้ความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต เป็นการหมิ่นประมาทใส่ร้ายรัชกาลที่ 10 ให้เสื่อมเสีย ทําให้ประชาชนที่หลงเชื่อข้อความที่จําเลยได้พูดปราศรัยเสื่อมศรัทธาต่อพระมหากษัตริย์ อันอยู่ในฐานะที่ผู้ใดจะละเมิดมิได้

3. จําเลยกับพวกได้ร่วมกันทําให้เสียทรัพย์ โดยใช้เครื่องขยายเสียงประกาศโฆษณาสั่งการให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมขึ้นไปยังบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย นําต้นไม้ที่วางประดับรอบๆ ฐานอนุสาวรีย์ออกไป ทําให้กิ่งก้านต้นไม้ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ได้ฉีกขาดหักเสียหาย จํานวน 8 รายการ รวมราคา 5,968,000 บาท

4. ในการที่จําเลยกับพวกร่วมกันปราศรัย แสดงความคิดเห็นต่อประชาชนที่มารวมกลุ่มชุมนุมทางการเมือง จำเลยได้ร่วมกันใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกําลังไฟฟ้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

(อ้างอิง: คำฟ้อง ศาลอาญา คดีหมายเลขดำที่ อ.3081/2564 ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2564)

ความคืบหน้าของคดี

 • ณวรรษเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียก ที่สถานีตำรวจนครบาลสําราญราษฎร์ พร้อมเพื่อนนักกิจกรรมอีก 6 คน ได้แก่ “ครูใหญ่” อรรถพล บัวพัฒน์, “ตี้-พะเยา” วรรณวลี ธรรมสัตยา, ชนินทร์ วงษ์ศรี และเกียรติชัย ตั้งภรณ์พรรณ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, “แหวน”​ ณัฏฐธิดา มีวังปลา, ธนาธร วิทยเบญจางค์ นักศีกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งหมดได้รับหมายเรียกจาก #ม็อบ13กุมภา หรือ #นับ1ถึงล้านคืนอำนาจให้ประชาชน ซึ่งจัดบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2564

  ร.ต.ท. รณกร วัฒนกุล รองสารวัตร (สอบสวน) สน.สำราญราษฎร์ แจ้งพฤติการณ์ที่กล่าวหาให้ทั้งเจ็ดทราบ ดังนี้

  เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2564 กลุ่มผู้ชุมนุมและผู้ต้องหาได้เข้าร่วมการชุมนุม และมีการขึ้นปราศรัยบนเวทีปราศรัยหน้าร้านแมคโดนัลด์ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต มีการนำผ้าแดงขนาดใหญ่ลงไปปูพื้นถนนผิวการจราจร เพื่อร่วมกันเขียนข้อความ และกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวนมากลงไปทำกิจกรรมบนถนน มีการปิดเส้นทางการจราจรโดยไม่รับอนุญาต

  ต่อมา ภาณุพงศ์ จาดนอก และณวรรษ ได้ร่วมกันปราศรัยและสั่งให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปรื้อกระถางต้นไม้ที่วางประดับรอบอนุสาวรีย์ฯ ซึ่ง ปนัสยา และกลุ่มผู้ชุมนุมได้เข้าไปรื้อกระถางต้นไม้ ทำให้ต้นไม้ในความดูแลของกรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย มูลค่า 5,968,000 บาท และณวรรษยังได้กล่าว 2 ข้อความ เรียกร้องให้กษัตริย์รัชกาลที่ 10 อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ และปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ซึ่งข้อความดังกล่าวถือว่าเข้าข่ายหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ

  รวมถึงมีการตั้งสิ่งกีดขวางการจราจร เจ้าหน้าที่ได้พยายามแจ้งและประกาศเตือนให้เลิกกระทำ แต่ผู้ชุมนุมไม่ยอมเลิก จากนั้นเวลาประมาณ 20.30 น. ได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ชุมนุมมุ่งหน้าไปยังศาลหลักเมือง ซึ่งการชุมนุมดังกล่าวมีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมกันชุมนุม อาจเป็นต้นเหตุให้โรคแพร่ระบาด ซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมาย

  จากนั้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหานักกิจกรรมทั้งเจ็ด 5 ข้อหา ได้แก่

  1. ฝ่าฝืนประกาศและข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ โดยร่วมกันชุมนุมหรือจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  2. พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ มาตรา 34 (6) ร่วมกันดำเนินการใด ๆ ซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไป ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
  3. ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 385 ร่วมกันกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรฯ มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
  4. พ.ร.บ.ความสะอาดฯ มาตรา 39 ร่วมกันติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะโดยมิได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
  5. พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ มาตรา 4 ร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท

  และได้แจ้งข้อหาณวรรษอีก 2 ข้อหา คือ หมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ และร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ 358 ทั้งหมดให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยณวรรษจะยื่นคำให้การเพิ่มเติมเป็นหนังสือภายในวันที่ 5 เม.ย. 2564 และเขียนข้อความว่า “ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมไม่ขอเดชะ นายณวรรษ เลี้ยงวัฒนา” ในช่องลงลายมือชื่อท้ายบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา พนักงานสอบสวนไม่ได้ควบคุมตัวณวรรษไว้ และนัดส่งตัวให้อัยการในวันที่ 9 เม.ย. 2564 ที่สำนักอัยการสูงสุด รัชดา

  อนึ่ง ณวรรษเผยว่า ในหมายเรียกผู้ต้องหาไม่ได้ระบุข้อหาตามมาตรา 112 แต่เมื่อมาถึง สน. พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหานี้เพิ่มด้วย

  ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนมีข้อสังเกตว่า บรรยากาศการรับทราบข้อกล่าวหาวันนี้ มีการจัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ ล้อมรั้วเหล็ก และตั้งจุดคัดกรอง และให้บุคคลภายนอกแลกบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรผู้ติดต่อ และมีเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบประมาณ 4-5 นาย ตรึงกำลังอยู่บริเวณหน้า สน. นอกจากนี้ได้มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเก็บภาพขณะที่ณวรรษเดินเข้า สน. และมีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนั่งอยู่ในห้องสอบสวนตลอดกระบวนการแจ้งข้อกล่าวหา

  สำหรับ ณวรรษ คดีนี้ถือเป็นคดีมาตรา 112 ที่ 3 แล้ว ก่อนหน้านี้ เขาถูกดำเนินคดีจากการอ่านแถลงการณ์ในการชุมนุม #ม็อบ26ตุลา หน้าสถานทูตเยอรมนี และการปราศรัยในชุมนุม #ม็อบ25พฤศจิกาไปscb

  (อ้างอิง: บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา สน.สำราญราษฎร์ ลงวันที่ 4 มี.ค. 2564 และ https://tlhr2014.com/archives/26561)
 • ผู้รับมอบอำนาจณวรรษยื่นหนังสือขอเลื่อนนัดส่งตัวอัยการเป็นวันที่ 20 เม.ย. 2564 เวลา 10.00 น.
 • ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 10 ณวรรษเดินทางไปตามนัดส่งตัวให้อัยการ พนักงานอัยการนัดฟังคำสั่งในวันที่ 25 พ.ค. 2564 เวลา 10.00 น.
 • ณวรรษเดินทางไปฟังคำสั่งอัยการ อัยการมีคำสั่งเลื่อนนัดไปในวันที่ 29 มิ.ย. 2564 เวลา 10.00 น.
 • ณวรรษเดินทางไปฟังคำสั่งอัยการ แต่อัยการมีคำสั่งเลื่อนนัด
 • พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 10 มีคำสั่งฟ้องคดีณวรรษ และยื่นฟ้องต่อศาลอาญา ใน 6 ข้อหา ฐานหมิ่นประมาทกษัตริย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112, ร่วมกันฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์, ร่วมกันกีดขวางทางสาธารณะ, ร่วมกันติดตั้งหรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะโดยมิได้รับอนุญาต และร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต

  ท้ายคำฟ้องพนักงานอัยการนอกจากขอให้ศาลได้พิจารณาพิพากษาลงโทษจําเลยตามกฎหมายแล้ว ยังขอให้ศาลริบของกลางเป็นผ้าสีแดงยาวประมาณ 30 เมตร ด้วย แต่ไม่ได้คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราว

  ต่อมาเวลา 17.08 น. หลังศาลรับฟ้องเป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.3081/2564 ทนายความได้ยื่นประกันด้วยหลักทรัพย์ 100,000 บาท จากกองทุนราษฎรประสงค์ ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกัน โดยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขอื่นใด พร้อมกำหนดนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 14 ก.พ. 2565 เวลา 9.00 น.

  (อ้างอิง: คำฟ้อง ศาลอาญา คดีหมายเลขดำที่ อ.3081/2564 ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2564 และ https://tlhr2014.com/archives/38721)


 • ทนายจําเลยยื่นคําร้องขอเลื่อนคดี เนื่องจากเพิ่งได้รับแต่งตั้งเข้ามาเป็นทนายความจําเลยในคดีนี้ ประกอบกับโจทก์เพิ่งยื่นเอกสารเข้ามา จึงขอตรวจสอบรายละเอียด โจทก์ไม่ค้าน ศาลอนุญาตให้เลื่อนไปนัดพร้อมสอบคําให้การ และตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 7 มี.ค. 2565 เวลา 13.30 น. โดยในนัดหน้าให้โจทก์และจําเลยจัดทําคําแถลงสรุปพยาน รายละเอียดที่จะต้องสืบพยาน จัดกลุ่มพยานที่เกี่ยวข้องกัน และให้ทนายจําเลยทําคําแถลงแนวทางต่อสู้คดีของจําเลยส่งต่อศาล

  (อ้างอิง: รายงานกระบวนพิจารณา ศาลอาญา คดีหมายเลขดำที่ อ.3081/2564 ลงวันที่ 14 ก.พ. 2565)
 • นัดสืบพยานโจทก์วันที่ 16 มี.ค. 2566 และสืบพยานจำเลยวันนที่ 17 มี.ค. 2566
 • วันแรกของนัดสืบพยาน แอมป์ตัดสินใจถอนคำให้การเดิม เปลี่ยนเป็นให้การเป็นรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา อัยการแถลงไม่คัดค้าน ศาลจึงให้งดการสืบพยาน และมีคำสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจพฤติการณ์ของจำเลยรายงานต่อศาล ก่อนนัดฟังรายงานการสืบเสาะฯและฟังคำพิพากษาในวันที่ 26 เม.ย. 2566 เวลา 09.00 น.
 • หน้าห้องพิจารณาคดีที่ 903 แอมป์เดินทางมาศาลเพียงคนเดียว มีผู้สังเกตการณ์จากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) มาร่วมฟังคำพิพากษาในวันนี้ด้วย

  เมื่อเข้าไปในห้องพิจารณาคดี เจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์นำรายงานการสืบเสาะจากพนักงานคุมประพฤติมาให้จำเลยอ่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง โดยในรายงานได้บรรยายถึงประวัติและการกระทำความผิดของจำเลย และสุดท้ายพนักงานคุมประพฤติได้ให้ความเห็นว่า เพื่อให้จำเลยเข็ดหลาบ การคุมประพฤติอาจไม่เหมาะสม

  เวลา 12.10 น. ศาลออกนั่งพิจารณาคดี เจ้าหน้าที่ศาลเข้ามาใส่กุญแจมือจำเลย ก่อนศาลจะอ่านคำพิพากษา ใจความโดยสรุปว่า

  พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112, มาตรา 358, มาตรา 385, พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, พ.ร.บ.ความสะอาดฯ และ พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป

  ข้อหาตามมาตรา 112 ให้ลงโทษจำคุก 3 ปี ส่วนในข้อหาตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, มาตรา 358, มาตรา 385 และ พ.ร.บ.ความสะอาดฯ เป็นการกระทำกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษบทหนักที่สุด คือ ฐานทำให้เสียทรัพย์ ลงโทษจำคุก 2 เดือน และปรับ 2,000 บาท

  ข้อหาตาม พ.ร.บ.เครื่องขยายเสียงฯ ให้ลงโทษปรับ 1,000 บาท (อย่างไรก็ตามศูนย์ทนายฯ มีข้อสังเกตว่าในข้อหานี้ กฎหมายได้ระวางโทษปรับไว้เพียงไม่เกิน 200 บาทเท่านั้น)

  จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษลงกึ่งหนึ่ง คงเหลือโทษจำคุก 1 ปี 7 เดือน และปรับ 1,500 บาท เนื่องจากจำเลยกระทำการในลักษณะเดียวกันหลายคดี จึงไม่รอการลงโทษ

  หลังอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้น ศาลได้กล่าวกับจำเลยว่าหากยื่นคำร้องขอประกันตัว ศาลจะส่งให้ศาลสูงเป็นผู้พิจารณา เจ้าหน้าที่ศาลจึงได้เข้ามาควบคุมตัวจำเลยไปไว้ยังห้องขังใต้ถุนศาลระหว่างรอคำสั่งศาล

  เวลา 16.57 น. ศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยในระหว่างอุทธรณ์คดี โดยให้วางหลักประกันตัว 100,000 บาท เท่ากับหลักประกันเดิมที่เคยวางในประกันตัวระหว่างพิจารณาคดี หากผิดสัญญาประกันให้ยึดหลักประกัน หลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนราษฎรประสงค์

  ทั้งนี้ แอมป์ถูกดำเนินคดีจากการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในข้อหาตามมาตรา 112 จำนวน 4 คดี โดยคดีนี้เป็นคดีแรกที่มีคำพิพากษาในศาลชั้นต้น และเมื่อรวมกับคดีร่วมชุมนุมอื่นๆ ทำให้เขาถูกกล่าวหาไปแล้วรวม 18 คดี แต่ยังไม่มีคำพิพากษาคดีใดที่ศาลเห็นว่ามีความผิดและลงโทษจำคุกมาก่อน

  (อ้างอิง: คำพิพากษา ศาลอาญา คดีหมายเลขดำที่ อ.3081/2564 คดีหมายเลขแดงที่ อ.1111/2566 ลงวันที่ 26 เม.ย. 2566 และ https://tlhr2014.com/archives/55544)

ชั้นสอบสวน

ผู้ถูกดำเนินคดี :
ณวรรษ เลี้ยงวัฒนา

การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
-

ศาลชั้นต้น

ผู้ถูกดำเนินคดี :
ณวรรษ เลี้ยงวัฒนา

ชื่อองค์คณะผู้พิพากษา :
 1. ศรีรัตน์ คงเพชร
 2. มนตรี สาโรช

ผลการพิพากษา
ลงโทษ
การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
อนุญาต
พิพากษาวันที่ : 26-04-2023

ศาลอุทธรณ์

ผู้ถูกดำเนินคดี :
ณวรรษ เลี้ยงวัฒนา

ผลการพิพากษา
-
การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
อนุญาต

แหล่งที่มา : กรณีที่ศูนย์ทนายความฯ ติดตามสัมภาษณ์