ผู้ถูกดำเนินคดี
ข้อหา
หมายเลขคดี
 • หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ (มาตรา 112)
 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • การชุมนุม
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)

ผู้กล่าวหา
 • ระพีพงษ์ ชัยยารัตน์ กลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน (ศปปส.) (ประชาชน)
 • หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ (มาตรา 112)
 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • การชุมนุม
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)

ผู้กล่าวหา
 • ระพีพงษ์ ชัยยารัตน์ กลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน (ศปปส.) (ประชาชน)
ผู้ถูกดำเนินคดี

ข้อหา

 • การชุมนุม
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ (มาตรา 112)
 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)

หมายเลขคดี

ผู้กล่าวหา
 • ระพีพงษ์ ชัยยารัตน์ กลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน (ศปปส.)

ข้อหา

 • การชุมนุม
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ (มาตรา 112)
 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)

หมายเลขคดี

ผู้กล่าวหา
 • ระพีพงษ์ ชัยยารัตน์ กลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน (ศปปส.)

ความสำคัญของคดี

“ฟ้า” พรหมศร วีระธรรมจารี นักกิจกรรมจากกลุ่มราษฎรมูเตลู และ “ปูน” ธนพัฒน์ (สงวนนามสกุล) นักกิจกรรมกลุ่มทะลุฟ้า ถูกสมาชิกศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน (ศปปส.) เข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีข้อหา “หมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ” จากคำปราศรัยในการชุมนุม #ราษฎรประสงค์ยกเลิก112 ที่สี่แยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมเปิดตัวการรณรงค์เข้าชื่อประชาชนเพื่อเสนอยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

เดิมฟ้าและปูน พร้อมทั้งนักกิจกรรมรวม 13 ราย ถูกดำเนินคดี ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จากการเข้าร่วมชุมนุมดังกล่าว ต่อมา เมื่อสมาชิก ศปปส. เข้าแจ้งความ พนักงานสอบสวนจึงออกหมายเรียกทั้งสองคนมาแจ้งข้อหา 112 เพิ่มเติม

กรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ที่มีอัตราโทษจำคุกสูงสุดถึง 15 ปี แต่กลับเปิดโอกาสให้บุคคลใดก็ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษแม้ไม่ได้เป็นผู้เสียหาย ทำให้ข้อกล่าวหาดังกล่าวถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งบุคคลอื่น

พฤติการณ์ของคดีตามเอกสารคดี

บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาบรรยายพฤติการณ์คดีว่า

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2564 ในการชุมนุมที่สี่แยกราชประสงค์ ซึ่งมีนักกิจกรรม 13 คน ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นปราศรัย โดยในเวลาประมาณ 16.41-16.56 น. ธนพัฒน์ ได้ขึ้นปราศรัยบนเวทีเป็นคนที่ 2 มีเนื้อหากล่าวถึงการตายของลุงนวมทอง ที่ออกมาสู้เพื่อเสรีภาพของประชาชน และชนชั้นปกครองเห็นว่าหากประชาชนมีเสรีภาพตนเองจะหมดอํานาจ จึงต้องคงไว้ซึ่งกฎหมายที่ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น แต่ประชาชนควรมีสิทธิเสรีภาพในการวิจารณ์แสดงความคิดเห็นและมีสิทธิพูดความจริง และ กล่าวถึงการโอนทรัพย์สินต่างๆ ในส่วนของสถาบันกษัตริย์

ต่อมาเวลา 18.39-16.57 น. พรหมศร วีระธรรมจารี ได้ขึ้นเป็นผู้ปราศรัยคนที่ 4 กล่าวปราศรัยโดยกล่าวถึงต้องยกเลิกมาตรา 112 สถาบันกษัตริย์ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ประชาชนต้องมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น กล่าวถึงการที่ประยุทธ์ เมื่อขึ้นดํารงตําแหน่ง ประเทศก็พบกับความยากลําบากและกล่าวถึงการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของประชาชน โดยกล่าวถึง “โครงการในพระราชดำริ” ที่มีอยู่กว่า 4,000 โครงการ ประชาชนควรมีสิทธิแสดงความคิดเห็น ถึงประโยชน์ที่ได้รับ ข้อดี ข้อเสีย ของโครงการต่างๆ

ซึ่งคำปราศรัยดังกล่าวของทั้งสองเป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท และ อาฆาตมาดร้ายกษัตริย์ เนื่องจากเป็นการใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112

(อ้างอิง: บันทึกแจ้งข้อกล่าวหา สน.ลุมพินี ลงวันที่ 17 มี.ค. 2565)

ความคืบหน้าของคดี

 • “ฟ้า” พรหมศร วีระธรรมจารี นักกิจกรรมจากกลุ่มราษฎรมูเตลู และ “ปูน” ธนพัฒน์ (สงวนนามสกุล) นักกิจกรรมกลุ่มทะลุฟ้า ได้เดินทางไป สน.ลุมพินี เพื่อรับทราบข้อหาฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ตามหมายเรียก ซึ่งมี พ.ต.ท.ภราดร สุวรรณรัตน์ เป็นผู้กล่าวหา จากการเข้าร่วมชุมนุมและขึ้นปราศรัยปราศรัยในการชุมนุม #ราษฎรประสงค์ยกเลิก112 ที่สี่แยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2564

  พนักงานสอบสวนบรรยายพฤติการณ์ข้อกล่าวหาโดยไล่ลำดับเหตุการณ์การชุมนุมเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2564 พร้อมระบุว่าเวลาประมาณ 16.41-16.56 น. ธนพัฒน์ ได้ขึ้นปราศรัยบนเวทีเป็นคนที่ 2 มีเนื้อหากล่าวถึงการตายของลุงนวมทอง ที่ออกมาสู้เพื่อเสรีภาพของประชาชน และชนชั้นปกครองเห็นว่าหากประชาชนมีเสรีภาพตนเองจะหมดอํานาจ จึงต้องคงไว้ซึ่งกฎหมายที่ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น แต่ประชาชนควรมีสิทธิเสรีภาพในการวิจารณ์แสดงความคิดเห็นและมีสิทธิพูดความจริง และกล่าวถึงการโอนทรัพย์สินต่างๆ ในส่วนของสถาบันกษัตริย์

  ต่อมาเวลา 18.39-18.57 น. พรหมศร วีระธรรมจารี ได้ขึ้นเป็นผู้ปราศรัยคนที่ 9 กล่าวปราศรัยโดยกล่าวถึงต้องยกเลิกมาตรา 112 สถาบันกษัตริย์ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ประชาชนต้องมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น กล่าวถึงการที่ประยุทธ์ เมื่อขึ้นดํารงตําแหน่ง ประเทศก็พบกับความยากลําบากและกล่าวถึงการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของประชาชน โดยกล่าวถึง “โครงการในพระราชดำริ” ที่มีอยู่กว่า 4,000 โครงการ ประชาชนควรมีสิทธิแสดงความคิดเห็น ถึงประโยชน์ที่ได้รับ ข้อดี ข้อเสีย ของโครงการต่างๆ ได้

  จากนั้น พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาธนพัฒน์และพรหมศรว่า ร่วมกันจัดกิจกรรมและร่วมกันชุมนุมฝ่าฝืนข้อกำหนดและประกาศที่ออกตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และร่วมกันกีดขวางทางสาธารณะ จนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 385

  ทั้งสองให้การปฎิเสธ และจะให้การเพิ่มเติมเป็นหนังสือภายใน 15 วัน

  (อ้างอิง: บันทึกแจ้งข้อกล่าวหา สน.ลุมพินี ลงวันที่ 3 ก.พ. 2565)
 • พรหมศรและธนพัฒน์เดินทางเข้ารับทราบข้อหา “หมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เพิ่มเติม ตามหมายเรียกของ สน.ลุมพินี หลังจากถูกแจ้งข้อกล่าวหา ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ไปแล้วก่อนหน้านี้ เช่นเดียวกับนักกิจกรรมอีก 11 ราย จากการเข้าร่วมชุมนุมและขึ้นปราศรัยในการชุมนุม #ราษฎรประสงค์ยกเลิก112 ที่สี่แยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2564

  พ.ต.ต.สุทวัฒน์ ศรีพรวรรณ์ และ พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ มนัสชน สารวัตร (สอบสวน) สน.ลุมพินี บรรยายพฤติการณ์ข้อกล่าวหาเช่นเดียวกับที่แจ้งข้อกล่าวหาในครั้งแรก โดยมีเนื้อหาเพิ่มเติมว่า ต่อมา คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนตามคําสั่ง บก.น.5 ที่ 251/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน กรณีที่ นายระพีพงษ์ ชัยยารัตน์ (ผู้กล่าวหา) มาแจ้งความร้องทุกข์มอบคดีต่อพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม ให้ดำเนินคดีกับธนพัฒน์และพรหมศรในความผิดฐาน "หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ฯ" ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คำปราศรัยของพรหมศรและธนพัฒน์ เป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท และ อาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์จริง เนื่องจากเป็นการใส่ร้ายสถาบันกษัตริย์ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาได้บรรยายเนื้อหาคำปราศรัยบางตอนของทั้งสองคนไว้คนละ 2-3 หน้ากระดาษ

  คณะพนักงานสอบสวนจึงแจ้งข้อกล่าวหา "หมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ" เพิ่มเติมให้พรหมศรและธนพัฒน์ทราบ เบื้องต้นทั้งคู่ได้ให้การปฎิเสธและจะให้การเป็นหนังสือภายใน 30 วัน ก่อนพนักงานสอบสวนจะให้ปล่อยตัวทั้งสองคน โดยไม่มีการควบคุมตัวไว้

  สำหรับ “ฟ้า” คดีนี้นับเป็นคดีมาตรา 112 คดีที่ 5 แล้วที่เขาถูกกล่าวหา ส่วน “ปูน” นับเป็นคดีมาตรา 112 คดีที่ 3 ซึ่งถูกกล่าวหา โดยมี 1 คดี ที่ถูกกล่าวหาขณะยังเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี

  ทั้งนี้ ผู้เข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีฟ้าและปูนตามมาตรา 112 ในคดีนี้ คือ ระพีพงษ์ ชัยยารัตน์ เป็นสมาชิกของศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน (ศปปส.) ก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้กล่าวหาในคดีมาตรา 112 ของ “เพนกวิน” พริษฐ์ ชิวารักษ์ และเบนจา อะปัญ ในกรณีปราศรัยในการชุมนุม #กระชากหน้ากากไบโอไซน์ หน้าที่ทำการของบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ ของ สน.ปทุมวัน มาแล้ว

  (อ้างอิง: บันทึกแจ้งข้อกล่าวหา สน.ลุมพินี ลงวันที่ 17 มี.ค. 2565 และ https://tlhr2014.com/archives/41622)

ชั้นสอบสวน

ผู้ถูกดำเนินคดี :
ธนพัฒน์ (สงวนนามสกุล)

การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
-
ผู้ถูกดำเนินคดี :
พรหมศร วีระธรรมจารี

การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
-

แหล่งที่มา : กรณีที่ศูนย์ทนายความฯ ติดตามสัมภาษณ์