5 ปี คสช. สถิติคดีเสรีภาพ ที่ศูนย์ทนายฯ ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

สถิติบันทึกระหว่าง 22 พ.ค. 57 ถึง 16 ก.ค. 62

*วันที่ คสช. สิ้นสุดอํานาจตาม รธน.
เนื่องจากคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ารับหน้าที่

55 คดี
หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ (มาตรา 112)
31 คดี
ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. เรื่อง ห้ามการชุมนุม หรือมั่วสุมทางการเมือง ตั้งแต่ 5 คน ขั้นไป
7 คดี
ฝ่าฝืนคำสั่ง เรียกรายงานตัวหรือ มีเงื่อนไขปล่อยตัว (MOU)
27 คดี
ยุยงปลุกปั่นให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน (มาตรา 116)
56 คดี
พ.ร.บ. ​คอมพิวเตอร์ฯ
18 คดี
พ.ร.บ. ชุมนุมฯ
3 คดี
ดูหมิ่นศาล และละเมิดอำนาจศาล (22 พ.ค. 57 ถึง 31 พ.ค. 61)
6 คดี
พ.ร.บ. ประชามติฯ ร่าง รธน. 2559
59 คดี
คดีในศาลทหาร
18 คดี
พลเมืองฟ้องกลับรัฐ