สถิติคดีสิทธิเสรีภาพหลังเยาวชนปลดแอก

มกราคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564

มีนาคม 2564

เมษายน 2564

พฤษภาคม 2564

มิถุนายน 2564

กรกฎาคม 2564

สิงหาคม 2564

กันยายน 2564

ตุลาคม 2564

พฤษจิกายน 2564

ธันวาคม 2564

มกราคม 2565

กุมภาพันธ์ 2565

มีนาคม 2565

เมษายน 2565

พฤษภาคม 2565

มิถุนายน 2565

กรกฎาคม 2565

สิงหาคม 2565

กันยายน 2565

ตุลาคม 2565