ผู้ถูกดำเนินคดี
ข้อหา
หมายเลขคดี
 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • การชุมนุม
 • พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ (ใช้เครื่องขยายเสียง)
 • พ.ร.บ.จราจรฯ
ดำ อ.725/2564

ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.กฤติเดช เข็มเพชร์ รอง ผกก.สส.สน.สำราญราษฎร์ กับพวก (ตำรวจ)
 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • การชุมนุม
 • พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ (ใช้เครื่องขยายเสียง)
 • พ.ร.บ.จราจรฯ
ดำ อ.725/2564

ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.กฤติเดช เข็มเพชร์ รอง ผกก.สส.สน.สำราญราษฎร์ กับพวก (ตำรวจ)
 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • การชุมนุม
 • พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ (ใช้เครื่องขยายเสียง)
 • พ.ร.บ.จราจรฯ
ดำ อ.725/2564

ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.กฤติเดช เข็มเพชร์ รอง ผกก.สส.สน.สำราญราษฎร์ กับพวก (ตำรวจ)
 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • การชุมนุม
 • พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ (ใช้เครื่องขยายเสียง)
 • พ.ร.บ.จราจรฯ
ดำ อ.725/2564

ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.กฤติเดช เข็มเพชร์ รอง ผกก.สส.สน.สำราญราษฎร์ กับพวก (ตำรวจ)
 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • การชุมนุม
 • พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ (ใช้เครื่องขยายเสียง)
 • พ.ร.บ.จราจรฯ
ดำ อ.725/2564

ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.กฤติเดช เข็มเพชร์ รอง ผกก.สส.สน.สำราญราษฎร์ กับพวก (ตำรวจ)
 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • การชุมนุม
 • พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ (ใช้เครื่องขยายเสียง)
 • พ.ร.บ.จราจรฯ
ดำ อ.725/2564

ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.กฤติเดช เข็มเพชร์ รอง ผกก.สส.สน.สำราญราษฎร์ กับพวก (ตำรวจ)
 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • การชุมนุม
 • พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ (ใช้เครื่องขยายเสียง)
 • พ.ร.บ.จราจรฯ
ดำ อ.725/2564

ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.กฤติเดช เข็มเพชร์ รอง ผกก.สส.สน.สำราญราษฎร์ กับพวก (ตำรวจ)
 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • การชุมนุม
 • พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ (ใช้เครื่องขยายเสียง)
 • พ.ร.บ.จราจรฯ
ดำ อ.725/2564

ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.กฤติเดช เข็มเพชร์ รอง ผกก.สส.สน.สำราญราษฎร์ กับพวก (ตำรวจ)
 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • การชุมนุม
 • พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ (ใช้เครื่องขยายเสียง)
 • พ.ร.บ.จราจรฯ
ดำ อ.725/2564

ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.กฤติเดช เข็มเพชร์ รอง ผกก.สส.สน.สำราญราษฎร์ กับพวก (ตำรวจ)
 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • การชุมนุม
 • พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ (ใช้เครื่องขยายเสียง)
 • พ.ร.บ.จราจรฯ
ดำ อ.725/2564

ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.กฤติเดช เข็มเพชร์ รอง ผกก.สส.สน.สำราญราษฎร์ กับพวก (ตำรวจ)
 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • การชุมนุม
 • พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ (ใช้เครื่องขยายเสียง)
 • พ.ร.บ.จราจรฯ
ดำ อ.725/2564

ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.กฤติเดช เข็มเพชร์ รอง ผกก.สส.สน.สำราญราษฎร์ กับพวก (ตำรวจ)
 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • การชุมนุม
 • พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ (ใช้เครื่องขยายเสียง)
 • พ.ร.บ.จราจรฯ
ดำ อ.725/2564

ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.กฤติเดช เข็มเพชร์ รอง ผกก.สส.สน.สำราญราษฎร์ กับพวก (ตำรวจ)
 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • การชุมนุม
 • พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ (ใช้เครื่องขยายเสียง)
 • พ.ร.บ.จราจรฯ
ดำ อ.725/2564

ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.กฤติเดช เข็มเพชร์ รอง ผกก.สส.สน.สำราญราษฎร์ กับพวก (ตำรวจ)
 • อื่นๆ (ไต่สวนชันสูตรพลิกศพ, เลิกจ้าง(คดีแรงงาน), แจ้งความเท็จ, ซ่อนเร้นพยานหลักฐาน)
 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • การชุมนุม
 • พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • พ.ร.บ.จราจรฯ
ดำ อ.725/2564

ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.กฤติเดช เข็มเพชร์ รอง ผกก.สส.สน.สำราญราษฎร์ กับพวก (ตำรวจ)
 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • การชุมนุม
 • พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ (ใช้เครื่องขยายเสียง)
 • พ.ร.บ.จราจรฯ
ดำ อ.725/2564

ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.กฤติเดช เข็มเพชร์ รอง ผกก.สส.สน.สำราญราษฎร์ กับพวก (ตำรวจ)
ผู้ถูกดำเนินคดี

ข้อหา

 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • พ.ร.บ.จราจรฯ
 • พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ (ใช้เครื่องขยายเสียง)
 • พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • การชุมนุม

หมายเลขคดี

ดำ อ.725/2564
ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.กฤติเดช เข็มเพชร์ รอง ผกก.สส.สน.สำราญราษฎร์ กับพวก

ข้อหา

 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • พ.ร.บ.จราจรฯ
 • พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ (ใช้เครื่องขยายเสียง)
 • พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • การชุมนุม

หมายเลขคดี

ดำ อ.725/2564
ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.กฤติเดช เข็มเพชร์ รอง ผกก.สส.สน.สำราญราษฎร์ กับพวก

ข้อหา

 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • พ.ร.บ.จราจรฯ
 • พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ (ใช้เครื่องขยายเสียง)
 • พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • การชุมนุม

หมายเลขคดี

ดำ อ.725/2564
ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.กฤติเดช เข็มเพชร์ รอง ผกก.สส.สน.สำราญราษฎร์ กับพวก

ข้อหา

 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • พ.ร.บ.จราจรฯ
 • พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ (ใช้เครื่องขยายเสียง)
 • พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • การชุมนุม

หมายเลขคดี

ดำ อ.725/2564
ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.กฤติเดช เข็มเพชร์ รอง ผกก.สส.สน.สำราญราษฎร์ กับพวก

ข้อหา

 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • พ.ร.บ.จราจรฯ
 • พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ (ใช้เครื่องขยายเสียง)
 • พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • การชุมนุม

หมายเลขคดี

ดำ อ.725/2564
ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.กฤติเดช เข็มเพชร์ รอง ผกก.สส.สน.สำราญราษฎร์ กับพวก

ข้อหา

 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • พ.ร.บ.จราจรฯ
 • พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ (ใช้เครื่องขยายเสียง)
 • พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • การชุมนุม

หมายเลขคดี

ดำ อ.725/2564
ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.กฤติเดช เข็มเพชร์ รอง ผกก.สส.สน.สำราญราษฎร์ กับพวก

ข้อหา

 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • พ.ร.บ.จราจรฯ
 • พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ (ใช้เครื่องขยายเสียง)
 • พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • การชุมนุม

หมายเลขคดี

ดำ อ.725/2564
ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.กฤติเดช เข็มเพชร์ รอง ผกก.สส.สน.สำราญราษฎร์ กับพวก

ข้อหา

 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • พ.ร.บ.จราจรฯ
 • พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ (ใช้เครื่องขยายเสียง)
 • พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • การชุมนุม

หมายเลขคดี

ดำ อ.725/2564
ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.กฤติเดช เข็มเพชร์ รอง ผกก.สส.สน.สำราญราษฎร์ กับพวก

ข้อหา

 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • พ.ร.บ.จราจรฯ
 • พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ (ใช้เครื่องขยายเสียง)
 • พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • การชุมนุม

หมายเลขคดี

ดำ อ.725/2564
ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.กฤติเดช เข็มเพชร์ รอง ผกก.สส.สน.สำราญราษฎร์ กับพวก

ข้อหา

 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • พ.ร.บ.จราจรฯ
 • พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ (ใช้เครื่องขยายเสียง)
 • พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • การชุมนุม

หมายเลขคดี

ดำ อ.725/2564
ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.กฤติเดช เข็มเพชร์ รอง ผกก.สส.สน.สำราญราษฎร์ กับพวก

ข้อหา

 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • พ.ร.บ.จราจรฯ
 • พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ (ใช้เครื่องขยายเสียง)
 • พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • การชุมนุม

หมายเลขคดี

ดำ อ.725/2564
ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.กฤติเดช เข็มเพชร์ รอง ผกก.สส.สน.สำราญราษฎร์ กับพวก

ข้อหา

 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • พ.ร.บ.จราจรฯ
 • พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ (ใช้เครื่องขยายเสียง)
 • พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • การชุมนุม

หมายเลขคดี

ดำ อ.725/2564
ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.กฤติเดช เข็มเพชร์ รอง ผกก.สส.สน.สำราญราษฎร์ กับพวก

ข้อหา

 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • พ.ร.บ.จราจรฯ
 • พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ (ใช้เครื่องขยายเสียง)
 • พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • การชุมนุม

หมายเลขคดี

ดำ อ.725/2564
ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.กฤติเดช เข็มเพชร์ รอง ผกก.สส.สน.สำราญราษฎร์ กับพวก

ข้อหา

 • อื่นๆ (ไต่สวนชันสูตรพลิกศพ, เลิกจ้าง(คดีแรงงาน), แจ้งความเท็จ, ซ่อนเร้นพยานหลักฐาน)
 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • พ.ร.บ.จราจรฯ
 • พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • การชุมนุม

หมายเลขคดี

ดำ อ.725/2564
ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.กฤติเดช เข็มเพชร์ รอง ผกก.สส.สน.สำราญราษฎร์ กับพวก

ข้อหา

 • กีดขวางทางสาธารณะ (มาตรา 385)
 • พ.ร.บ.จราจรฯ
 • พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ (ใช้เครื่องขยายเสียง)
 • พ.ร.บ.ความสะอาดฯ
 • พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (มาตรา 9)
 • การชุมนุม

หมายเลขคดี

ดำ อ.725/2564
ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ท.กฤติเดช เข็มเพชร์ รอง ผกก.สส.สน.สำราญราษฎร์ กับพวก

ความสำคัญของคดี

หลังการชุมนุม #เยาวชนปลดแอก เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2563 ซึ่งมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลรวม 3 ข้อ มีนักศึกษา นักกิจกรรม ที่เข้าร่วมชุมนุม รวมถึงนักดนตรีที่ขึ้นแสดงบนเวที รวม 15 คน ถูกออกหมายเรียกไปรับทราบกล่าวหา "มั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง" ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215, ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และข้อหาที่เกี่ยวกับการชุมนุมอื่นๆ รวม 7 ข้อหา คดีผ่านไปเกือบ 1 ปี อัยการจึงมีคำสั่งฟ้อง และยื่นฟ้องต่อศาลแขวงดุสิต โดยไม่ฟ้องในข้อหาตามมาตรา 215

พฤติการณ์ของคดีตามเอกสารคดี

คำฟ้องของบุณณดา หาญทวีพันธุ์ พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 3 บรรยายว่าจําเลยทั้งสิบห้าได้กระทําความผิดต่อกฎหมายหลายบทหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ

1. เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2563 ซึ่งอยู่ภายในห้วงระยะเวลาที่ประกาศ ข้อกําหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มีผลบังคับใช้ จําเลยทั้งสิบห้า ซึ่งเป็นแกนนําผู้จัดการชุมนุม หรือผู้ดูแลรับผิดชอบให้มีกิจกรรมการรวมกลุ่มเพื่อชุมนุมทางการเมือง กับพวกอีกจํานวน 15 คน ซึ่งพนักงานสอบสวนได้แยกดําเนินคดีต่างหากแล้ว ได้ร่วมกันตั้ง วาง เวทีเหล็กปราศรัยชั่วคราว และเครื่องขยายเสียงพร้อมลําโพงจํานวนหลายตัวลงในช่องเดินรถบนถนนราชดําเนินกลาง บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นทางสาธารณะในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร

จากนั้นได้ร่วมกันจัดให้มีการชุมนุม มั่วสุม เพื่อทํากิจกรรมชุมนุมทางการเมือง วิจารณ์โจมตีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และชักชวนให้ประชาชนเดินทางมาเข้าร่วมรับฟังการปราศรัยของจําเลยทั้งสิบห้ากับพวก โดยใช้หัวข้อเรื่อง “ใครไม่ทนให้ไปกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย” ซึ่งมีประชาชนสนใจเข้าร่วมชุมนุมและรับฟังปราศรัยจํานวนมาก ประมาณ 2,000 คน ยืนกันหนาแน่น อันเป็นการชุมนุม การทํากิจกรรมในที่แออัด หรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ในเขตพื้นที่ที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงประกาศกําหนด โดยไม่จัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด อันเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคระบาดโควิด ซึ่งเป็นสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน

2. จําเลยทั้งสิบห้า ยกเว้น สิรินทร์ มุ่งเจริญ ได้ร่วมกันใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกําลังไฟฟ้าทําการโฆษณา กล่าวปราศรัยบนเวทีเพื่อประกอบการวิจารณ์โจมตีการทํางานของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมและประชาชนทั่วไปฟัง โดยจําเลยทั้งสิบห้าไม่ได้รับอนุญาต

3. ตามวันเวลาเกิดเหตุ สิรินทร์ มุ่งเจริญ ได้ถือกล่องขอรับบริจาคเงินจากผู้เข้าร่วมชุมนุมและประชาชนทั่วไป เพื่อเรี่ยไรเงินสําหรับใช้ในทํากิจกรรมทางการเมือง ที่บริเวณหน้าร้านแมคโดนัลด์ ถนนราชดําเนินกลาง ซึ่งเป็นถนนหลวงหรือที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และไม่มีเหตุได้รับยกเว้นตามกฎหมาย

(อ้างอิง: คำฟ้อง ศาลแขวงดุสิต คดีหมายเลขดำที่ อ.725/2564 ลงวันที่ 15 ก.ค. 2564)

ความคืบหน้าของคดี

 • กลุ่มนักศึกษาและประชาชน 15 คน ที่ได้รับหมายเรียก ได้แก่ ลัลนา สุริโย, ณวรรษ เลี้ยงวัฒนา, กานต์นิธิ ลิ้มเจริญ, จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา, จิรฐิตา ธรรมรักษ์, ณัฐพงษ์ ภูแก้ว, สิรินทร์ มุ่งเจริญ, ธนชัย เอื้อตุชา, พิมพ์สิริ เพชรน้ํารอบ, ยามารุดดิน ทรงศิริ, ชลธิศ โชติสวัสดิ์, ปรัชญา สุรกําจรโรจน์, ทักษกร มุสิกรักษ์, กฤษณะ ไก่แก้ว และจักรธร ดาวแย้ม เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.สำราญราษฎร์ พร้อมมวลชนที่มาให้กำลังใจกว่า 150 คน

  10.00 น. ผู้ถูกกล่าวหาบางคนพร้อมผู้ชุมนุมจากกิจกรรม #นอนแคมป์ไม่นอนคุก ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 27 ส.ค. 2563 เดินขบวนมาจากบริเวณอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว เมื่อผู้ชุมนุมเดินทางมาถึง สน.สำราญราษฎร์ ตำรวจได้วางแผงเหล็กกั้นทางเข้า สน. โดยผู้ชุมนุมได้ดันแผงเหล็กชั้นแรกออก จนสามารถเดินเข้ามาในบริเวณพื้นที่หน้า สน.ได้ และได้พยายามดันแผงเหล็กชั้นที่สองซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตรึงกำลังไว้ นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ หรือ แอมมี่ The Bottom Blues ได้ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์โดยใช้ถังสีพลาสติก สีน้ำเงิน 1 ถัง สาดใส่ตำรวจ จากนั้นประชาชนได้ดันแผงเหล็กจนสามารถเข้ามายืนบริเวณลานจอดรถ ใต้ถุน สน.สำราญราษฎร์ได้

  ประมาณ 10.30 น. ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 15 คน ทยอยเข้ารับทราบข้อกล่าวหา โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จัดที่นั่งไว้ให้ทนายความและผู้ถูกกล่าวหา ที่ห้องประชุมชั้น 3 เนื่องจากห้องสอบสวนมีขนาดเล็ก พนักงานสอบสวนจึงเรียกผู้ถูกกล่าวหาไปแจ้งข้อกล่าวในห้องสอบสวนครั้งละ 6 คน ภายในห้องประชุมซึ่งใช้เป็นที่นั่งรอเจ้าหน้าตำรวจได้ตั้งกล้องวิดีโอบันทึกเหตุการณ์ไว้บริเวณมุมห้อง และยังมีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบติดตั้งกล้องขนาดเล็กไว้บริเวณปกเสื้อ คอยถ่ายผู้ต้องหาตลอดเวลา โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งทนายความและผู้ถูกกล่าวหาว่า ขอความร่วมมือไม่บันทึกภาพนิ่งหรือ วิดิโอ

  ขณะเดียวกันที่บริเวณลานจอดรถ ใต้ถุน สน. ผู้ชุมนุมบางส่วนได้นำลำโพงและไมโครโฟน มาผลัดเปลี่ยนกันปราศรัยให้กำลังใจผู้ถูกกล่าวหา โดยมีแกนนำซึ่งถูกจับไปในอาทิตย์ที่ผ่านมา อาทิ เพนกวิน พริษฐ์, ไมค์ ภาณุพงศ์, อานนท์ นำภา ร่วมปราศรัยด้วย นอกจากนี้ยังมีทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ขึ้นชี้แจงถึงมูลเหตุในคดี #เยาวชนปลดแอก และขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหา

  พ.ต.ท.หญิง จิตติมา ธงไชย พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 15 คน 7 ข้อหา ดังนี้

  1. ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 215 วรรคแรก ร่วมกันมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  2. ฝ่าฝืนประกาศและข้อกำหนดที่ออกตามมาตรา 9 ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมกัน หรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันง่าย ชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ ในสถานที่แออัด หรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  3. พ.ร.บ. โรคติดต่อฯ มาตรา 34 (6) กระทำการหรือดำเนินการใด ๆ ซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไป ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
  4. ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 385 ร่วมกันกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของ หรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใด โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
  5. พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 114 ร่วมกันวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร โทษปรับไม่เกิน 500 บาท
  6. พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาฯ มาตรา 4 ร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ โทษปรับไม่เกิน 200 บาท
  7. พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ มาตรา 19 ร่วมกันตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนน โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

  สำหรับสิรินทร์ มุ่งเจริญ มีข้อหาเรี่ยไรในถนนหลวงหรือที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร อีก 1 ข้อหา ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ ส่วนกฤษณะ ไก่แก้ว ได้รับหมายเรียกให้มาให้การในฐานะพยาน ก่อนที่จะได้รับหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาภายหลัง อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยืนยันขอต่อสู้คดี โดยพนักงานสอบสวน นัดส่งตัวผู้ต้องหาให้อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 3 ดุสิต ในวันที่ 16 ก.ย. 2563 เวลา 10.00 น.

  (อ้างอิง: บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา สน.สำราญราษฎร์ ลงวันที่ 28 ส.ค. 2563 และ https://tlhr2014.com/?p=20894)
 • พนักงานสอบสวน สน.สำราญราษฎร์ ส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสิบห้าพร้อมสำนวนการสอบสวนให้อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 3 (ดุสิต) อัยการนัดฟังคำสั่งในวันที่ 24 ก.ย. 2563 เวลา 10.00 น.
 • ทนายความรับมอบอำนาจผู้ต้องหาทั้ง 15 คน มารับทราบคำสั่ง อัยการเลื่อนนัดฟังคำสั่งเป็นวันที่ 21 ธ.ค. 2563 เวลา 10.00 น.
 • ผู้ต้องหาทั้งสิบห้าติดภารกิจ แต่มีทนายความและผู้รับมอบอำนาจผู้ต้องหาทั้งสิบห้ามาฟังคำสั่งอัยการแทน อัยการเลื่อนนัดฟังคำสั่งเป็นวันที่ 26 มี.ค. 2564 เวลา 10.00 น.
 • ทนายความรับมอบอำนาจผู้ต้องหาทั้ง 15 คน มารับทราบคำสั่ง เนื่องจากอัยการมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนสอบเพิ่มเติม จึงเลื่อนนัดฟังคำสั่งเป็นวันที่ 17 พ.ค. 2564 เวลา 10.00 น.
 • ทนายความรับมอบอำนาจผู้ต้องหาทั้ง 15 คน มารับทราบคำสั่ง อัยการเลื่อนนัดฟังคำสั่งเป็นวันที่ 29 มิ.ย. 2564 เวลา 10.00 น.
 • อัยการเลื่อนนัดฟังคำสั่งเป็นวันที่ 13 ก.ค. 2564 เวลา 10.00 น.
 • อัยการเลื่อนนัดฟังคำสั่งเป็นวันที่ 15 ก.ค. 2564 เวลา 13.00 น.
 • เวลา 13.00 น. พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 3 ได้นัดฟังคำสั่งฟ้องคดี โดยผู้ต้องหาทั้งสิบห้า ได้แก่ ทักษกร มุสิกรักษ์, ปรัชญา สุรกำจรโรจน์, ชลธิศ โชติสวัสดิ์, กฤษณะ ไก่แก้ว, ยามารุดดิน ทรงศิริ, พิมพ์สิริ เพ็ชรน้ำรอบ, สิรินทร์ มุ่งเจริญ, ณัฐพงษ์ ภูแก้ว, ธนชัย เอื้อฤาชา, ณวรรษ เลี้ยงวัฒนา, จิรฐิตา ธรรมรักษ์, ‘ไผ่’ จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา, กานต์นิธิ ลิ้มเจริญ และ ลัลนา สุริโย เดินทางมาศาล

  อัยการได้คำสั่งฟ้องและยื่นฟ้องต่อศาลแขวงดุสิตใน 4 ข้อกล่าวหา ได้แก่ ฝ่าฝืนข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 385 ร่วมกันกีดขวางทางสาธารณะ, พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ มาตรา 19 ร่วมกันตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนน และ พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 114 ร่วมกันวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะกีดขวางการจราจร โดยไม่ได้ฟ้องในข้อหาตามมาตรา 215 และ พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ

  ทั้งนี้ มีเพียงข้อหาฝ่าฝืนข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เท่านั้นที่มีอัตราโทษจำคุก ขณะที่ข้อหาอื่นๆ มีอัตราโทษปรับ

  สิรินทร์ มุ่งเจริญ ยังถูกฟ้องในข้อหาเรี่ยไรในถนนหลวงหรือที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร อีกข้อหาหนึ่ง เหตุจากการถือกล่องขอรับบริจาคเงินจากผู้เข้าร่วมชุมนุม เพื่อสำหรับทำกิจกรรมทางการเมือง โดยไม่ได้มีการขออนุญาตจากเจ้าพนักงาน อยู่บริเวณหน้าร้านแมคโดนัลด์ด้วย ข้อหานี้มีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน

  พนักงานอัยการยังระบุว่า ‘ไผ่’ จตุภัทร์ เคยถูกลงโทษในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และกลับมากระทำผิดซ้ำอีกภายในเวลา 5 ปี นับจากพ้นโทษ จึงขอให้ศาลเพิ่มโทษตามกฎหมายด้วย

  เวลา 15.00 น. ทนายความได้ยื่นปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งหมด โดยไม่ใช้หลักทรัพย์ จนเวลา 16.30 น. ศาลแขวงดุสิตได้อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้งหมด โดยให้ปฎิญาณตนตามความเชื่อ และไม่ต้องวางหลักทรัพย์ พร้อมกำหนดวันนัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การอีกครั้งในวันที่ 8 พ.ย. 2564 เวลา 9.00 น.

  ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่าเหตุที่อัยการเร่งสั่งฟ้องในทั้งสองคดีจากการชุมนุมเยาวชนปลดแอก เนื่องเพราะในข้อกล่าวหาที่มีเพียงอัตราโทษปรับ จะมีอายุความไม่เกิน 1 ปี นับจากวันเกิดเหตุ ทำให้จะไม่สามารถฟ้องในข้อกล่าวหาเหล่านั้นได้ ทำให้ต้องมีการสั่งฟ้องในช่วงไม่กี่วันก่อนครบรอบ 1 ปี การชุมนุมครั้งนี้ที่กำลังจะมาถึง

  (อ้างอิง: คำฟ้อง ศาลแขวงดุสิต คดีหมายเลขดำที่ อ.725/2564 ลงวันที่ 15 ก.ค. 2564 และ https://tlhr2014.com/archives/32168)

ชั้นสอบสวน

ผู้ถูกดำเนินคดี :
ชลธิศ โชติสวัสดิ์

การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
-
ผู้ถูกดำเนินคดี :
นายจักรธร ดาวแย้ม

การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
-
ผู้ถูกดำเนินคดี :
ณวรรษ เลี้ยงวัฒนา

การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
-
ผู้ถูกดำเนินคดี :
นายยามารุดดิน ทรงศิริ

การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
-
ผู้ถูกดำเนินคดี :
ธนชัย เอื้อฤาชา

การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
-
ผู้ถูกดำเนินคดี :
พิมพ์สิริ เพ็ชรน้ำรอบ

การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
-
ผู้ถูกดำเนินคดี :
นายทักษกร มุสิกรักษ์

การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
-
ผู้ถูกดำเนินคดี :
จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา

การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
-
ผู้ถูกดำเนินคดี :
กฤษณะ ไก่แก้ว

การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
-
ผู้ถูกดำเนินคดี :
ไลลา (นามสมมติ)

การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
-
ผู้ถูกดำเนินคดี :
นายกานต์นิธิ ลิ้มเจริญ

การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
-
ผู้ถูกดำเนินคดี :
น.ส.จิรฐิตา ธรรมรักษ์

การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
-
ผู้ถูกดำเนินคดี :
นายณัฐพงษ์ ภูแก้ว

การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
-
ผู้ถูกดำเนินคดี :
น.ส.สิรินทร์ มุ่งเจริญ

การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
-
ผู้ถูกดำเนินคดี :
นายปรัชญา สุรกำจรโรจน์

การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
-

ศาลชั้นต้น

ผู้ถูกดำเนินคดี :
ชลธิศ โชติสวัสดิ์

ผลการพิพากษา
-
การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
อนุญาต
ผู้ถูกดำเนินคดี :
นายจักรธร ดาวแย้ม

ผลการพิพากษา
-
การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
อนุญาต
ผู้ถูกดำเนินคดี :
ณวรรษ เลี้ยงวัฒนา

ผลการพิพากษา
-
การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
อนุญาต
ผู้ถูกดำเนินคดี :
นายยามารุดดิน ทรงศิริ

ผลการพิพากษา
-
การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
อนุญาต
ผู้ถูกดำเนินคดี :
ธนชัย เอื้อฤาชา

ผลการพิพากษา
-
การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
อนุญาต
ผู้ถูกดำเนินคดี :
พิมพ์สิริ เพ็ชรน้ำรอบ

ผลการพิพากษา
-
การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
อนุญาต
ผู้ถูกดำเนินคดี :
นายทักษกร มุสิกรักษ์

ผลการพิพากษา
-
การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
อนุญาต
ผู้ถูกดำเนินคดี :
จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา

ผลการพิพากษา
-
การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
อนุญาต
ผู้ถูกดำเนินคดี :
กฤษณะ ไก่แก้ว

ผลการพิพากษา
-
การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
อนุญาต
ผู้ถูกดำเนินคดี :
ไลลา (นามสมมติ)

ผลการพิพากษา
-
การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
อนุญาต
ผู้ถูกดำเนินคดี :
นายกานต์นิธิ ลิ้มเจริญ

ผลการพิพากษา
-
การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
อนุญาต
ผู้ถูกดำเนินคดี :
น.ส.จิรฐิตา ธรรมรักษ์

ผลการพิพากษา
-
การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
อนุญาต
ผู้ถูกดำเนินคดี :
นายณัฐพงษ์ ภูแก้ว

ผลการพิพากษา
-
การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
อนุญาต
ผู้ถูกดำเนินคดี :
น.ส.สิรินทร์ มุ่งเจริญ

ผลการพิพากษา
-
การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
อนุญาต
ผู้ถูกดำเนินคดี :
นายปรัชญา สุรกำจรโรจน์

ผลการพิพากษา
-
การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
อนุญาต

แหล่งที่มา : กรณีที่ศูนย์ทนายความฯ ติดตามสัมภาษณ์