ผู้ถูกดำเนินคดี
ข้อหา
หมายเลขคดี
 • อื่นๆ (ไต่สวนชันสูตรพลิกศพ, เลิกจ้าง(คดีแรงงาน), แจ้งความเท็จ, ซ่อนเร้นพยานหลักฐาน)
 • ทำให้เสียทรัพย์ (มาตรา 358)
 • หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ (มาตรา 112)
ดำ อ.1021/2564

ผู้ถูกดำเนินคดี

ข้อหา

 • อื่นๆ (ไต่สวนชันสูตรพลิกศพ, เลิกจ้าง(คดีแรงงาน), แจ้งความเท็จ, ซ่อนเร้นพยานหลักฐาน)
 • ทำให้เสียทรัพย์ (มาตรา 358)
 • หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ (มาตรา 112)

หมายเลขคดี

ดำ อ.1021/2564

ความสำคัญของคดี

“นิว” สิริชัย นาถึง กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ถูกตำรวจนำกำลังเข้าจับกุมในช่วงกลางคืน ตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรีในข้อหา หมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ และทำให้เสียทรัพย์ โดยถูกกล่าวหาว่าร่วมกับพวกอีก 1 คน พ่นสีสเปรย์ข้อความ “ภาษีกู”, “ยกเลิก 112” บนรูปของพระบรมวงศานุวงศ์ และป้ายหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต รวม 6 จุด ในคืนวันที่ 9 ม.ค. 2564 อย่างไรก็ตาม นิวได้รับการประกันตัวทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาคดี โดยศาลกำหนดเงื่อนไขให้ประกันในชั้นพิจารณาว่า ห้ามกระทำการในทำนองเดียวกับที่ถูกกล่าวหาอีก

คดีนี้นับเป็นคดีแรกของการมาตรา 112 กลับมาใช้ระลอกใหม่ ที่ศาลออกหมายจับ โดยก่อนหน้านี้ตำรวจออกเป็นหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา นอกจากการออกหมายจับจะก่อให้เกิดการตั้งคำถาม เนื่องจากรูปภาพและข้อภาพไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 112 อีกทั้งมีการออกหมายจับ "เดฟ" ซึ่งที่ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุด้วย ก่อนที่ตำรวจจะไปขอเพิกถอนหมายจับ การเข้าจับกุมนิวในช่วงกลางคืนยังมีการละเมิดสิทธิหลายประการ ทั้งการไม่ให้ติดต่อทนาย ไม่แจ้งต่อเพื่อนหรือญาติว่านิวถูกควบคุมตัวอยู่ที่ใด เข้าข่ายบังคับให้สูญหายไปขณะหนึ่ง การออกหมายค้นให้เข้าตรวจค้นที่พักในยามวิกาล รวมถึงมีการขอเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์มือถือและไอแพด ทั้งที่การกระทำที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับการพ่นสี ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

พฤติการณ์ของคดีตามเอกสารคดี

พนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรีบรรยายฟ้องดังนี้

ประเทศไทยปกครองโดยพระมหากษัตริย์มาแต่สร้าง เริ่มตั้งแต่การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จนปัจจุบันที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผู้ใดจะละเมิดหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์มิได้ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 6 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560 ทั้งรัฐและประชาชนต่างมีหน้าที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งพระมหากษัตริย์ ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 50 บัญญัติไว้ นอกจากนี้ ในประมวลกฎหมายอาญายังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อพระมหากษัตริย์ไว้แตกต่างจากบุคคลทั่วไป คือมาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายอาญาดังกล่าว ย่อมเห็นได้โดยแจ้งชัดว่าองค์พระมหากษัตริย์รวมถึงสถาบันกษัตริย์ ทรงเป็นที่เคารพสักการะ ทรงเป็นพระประมุขของประเทศ และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยมาแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน

เมื่อระหว่างคืนวันที่ 9 ม.ค. 2564 จนถึงหลังเที่ยงคืนเข้าวันที่ 10 ม.ค. 2564 วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จําเลยคือสิริชัยกับพวกอีกหนึ่งคน ซึ่งยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง ได้ร่วมกันหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ด้วยการร่วมกันใช้สีสเปรย์ฉีดพ่นข้อความบนรูปของพระบรมวงศานุวงศ์ และป้ายในหลายจุด ซึ่งทรัพย์สินของเทศบาลเมืองคลองหลวง (ผู้เสียหายที่ 1) และแขวงการทางปทุมธานี กรมทางหลวง (ผู้เสียหายที่ 2) ได้แก่

– ฉีดพ่นข้อความว่า “ภาษีกู ยกเลิก 112” ลงบนพระฉายาลักษณ์ของพระนางเจ้าสิริกิติ์ บริเวณหน้าคลินิกแพทย์สมภพ

– ฉีดพ่นข้อความว่า “ยกเลิก 112” ลงบนพระรูปของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ บริเวณสะพานลอยหน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

– ฉีดพ่นข้อความว่า “ภาษีกู” ลงบนพระฉายาลักษณ์ของพระนางเจ้าสิริกิติ์ บริเวณเกาะกลางถนนพหลโยธินขาออก หน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

– ฉีดพ่นข้อความว่า “ยกเลิก 112” ลงบนพระฉายาลักษณ์ของพระนางเจ้าสิริกิติ์ บริเวณเกาะกลางถนนพหลโยธินขาออก หน้าตลาดประทานพร

– ฉีดพ่นข้อความว่า “ยกเลิก 112” ลงบนป้ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ฝั่งถนนพหลโยธินขาออก จังหวัดปทุมธานี

– ฉีดพ่นข้อความว่า “ภาษีกู” และข้อความว่า “ยกเลิก 112” ลงบนแผ่นป้ายทรงพระเจริญ ซึ่งอยู่ใต้พระฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 9 และพระราชินี บริเวณสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ จังหวัดปทุมธานี

การฉีดพ่นข้อความดังกล่าวของจําเลยกับพวกได้แสดงต่อ พันตํารวจตรี สิรภพ บัวหลวง และประชาชนโดยทั่วไป เป็นถ้อยคําเสียดสี เจตนาดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ รวมถึงสถาบันกษัตริย์ ว่าทรงได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ไว้โดยเฉพาะแตกต่างจากประชาชนทั่วไป และทําให้ประชาชนโดยทั่วไปเห็นว่าพระมหากษัตริย์ฯ และสถาบันกษัตริย์ อยู่ในฐานะที่ไม่ควรเคารพสักการะและไม่สมควรได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 อีกต่อไป โดยต้องการให้ยกเลิกมาตรา 112 ออกจากประมวลกฎหมายอาญา

และทําให้บุคคลที่เห็นข้อความว่า “ภาษีกู” เข้าใจได้ว่าพระมหากษัตริย์ฯ รวมถึงสถาบันกษัตริย์ ทรงนําเงินภาษีของจําเลยกับพวก รวมถึงภาษีที่รัฐจัดเก็บจากประชาชนทั่วไปมาใช้ประโยชน์เป็นการส่วนพระองค์ หรือใช้ในการติดตั้งรูปหรือป้ายที่จําเลยกับพวกฉีดพ่นสีใส่ แทนที่จะนําเงินภาษีดังกล่าวไปใช้ในกิจการอย่างอื่น โดยประการที่จะทําให้พระบาทรัชกาลที่ 9, พระนางเจ้าสิริกิติ์, รัชกาลที่ 10, พระราชินี เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี และรัชทายาท รวมถึงสถาบันกษัตริย์ เสื่อมเสียพระเกียรติยศ เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นและเกลียดชัง โดยเจตนาทําให้ประชาชนเสื่อมศรัทธา ไม่เคารพสักการะ

และเป็นเหตุให้รูปและป้ายซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้เสียหายทั้งสองดังกล่าวข้างต้นซึ่งถูกฉีดพ่นสีสเปรย์ ได้รับความเสียหาย เสื่อมค่าและไร้ประโยชน์ คิดเป็นค่าเสียหายของผู้เสียหายที่ 1 จํานวน 10,000 บาท และคิดเป็นค่าเสียหายของผู้เสียหายที่ 2 จํานวน 3,000 บาท

(อ้างอิง: คำฟ้อง ศาลจังหวัดธัญบุรี คดีหมายเลขดำที่ อ.1021/2564 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2564)

ความคืบหน้าของคดี

 • หลังการจับกุม “นิว” สิริชัย นาถึง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาชิกกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ในเวลา 20.50 น. ของวันที่ 13 ม.ค. 2564 ขณะนิวขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านเพื่อนเพื่อไปทานข้าวถึงบริเวณหมู่บ้านนวลตอง ใกล้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต โดยการที่ตำรวจนอกเครื่องแบบราว 10 นาย ขับรถประกบปิดหัว-ท้ายซอยของหมู่บ้านฯ และเข้าแสดงหมายจับของศาลจังหวัดธัญบุรีที่ 14/2564 ลงวันที่ 13 ม.ค. 2564 ในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และทําให้เสียทรัพย์ พร้อมทั้งใช้กำลังบังคับลากไปขึ้นรถ นำตัวไปที่ สภ.คลองหลวง ยึดโทรศัพท์และไม่ให้ติดต่อทนายความ จนกระทั่งทำบันทึกจับกุมเสร็จ โดยนิวให้การปฏิเสธข้อหาและไม่ลงชื่อในบันทึกการจับกุม แต่เขียนเป็นข้อความ “ศักดินาจงพินาศ ประชาราษฎร์จงเจริญ” แทน

  ตำรวจได้นำตัวนิวไปที่ บก.ตชด.ภาค 1 ราว 10 นาที ก็นำตัวไปค้นห้องพักโดยไม่ได้แสดงหมายค้น โดยมีเพื่อนของนิวมาร่วมรับทราบการตรวจค้นด้วย 1 คน หลังจากตรวจค้นแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงหมายค้นที่ออกโดยศาลจังหวัดธัญบุรี ซึ่งระบุให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจค้นได้ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ของวันที่ 13 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป และให้นิวลงลายมือชื่อ

  ระหว่างนั้น เพื่อนและทนายความได้ขอเข้าพบนิวที่ บก.ตชด.ภาค 1 เจ้าหน้าที่ ตชด. ได้ออกมาชี้แจงว่านิวไม่ได้ถูกควบคุมตัวมาที่ บก. ตชด. รวมทั้งได้รับแจ้งจากตำรวจ สภ.คลองหลวง ว่านิวไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วย แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดให้ข้อมูลว่านิวอยู่ที่ใด กระทั่ง เวลา 01.33 น. กลุ่มเพื่อนจึงได้พบนิวอยู่ในรถตำรวจด้านล่างหอพัก ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ซึ่งขณะนั้นตำรวจได้นำตัวนิวเข้าตรวจค้นที่พักเสร็จแล้ว

  02.10 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนิวกลับมาที่ สภ.คลองหลวง โดยระหว่างพาตัวเข้าห้องสอบสวน พบว่ามีอาการอ่อนเพลีย มีไข้สูงมาก อีกทั้งยังไม่ได้ทานข้าวและทานยา

  พ.ต.ท.สุชัย แสงส่อง พนักงานสอบสวน ทำการแจ้งข้อกล่าวหานิวในข้อหา “ดูหมิ่น หมิ่นประมาท หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์” และ “ทำให้เสียทรัพย์” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และมาตรา 358 จากการพ่นสีสเปรย์ข้อความ “ภาษีกู”, “ยกเลิก 112” บนรูปของพระบรมวงศานุวงศ์ และป้ายหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต รวม 6 จุด ซึ่งมีนายสิริภัทร กาฬสิงห์ เจ้าหน้าที่เทศบาลคลองหลวงเป็นผู้เข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีข้อหาทำให้เสียทรัพย์

  ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนยังได้แจ้งข้อกล่าวหา ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งตรวจยึดได้ขณะเข้าจับกุมด้วย นิวให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยจะให้การเพิ่มเติมเป็นหนังสือใน 30 วัน

  ราว 03.03 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดทำบันทึกการตรวจค้น โดยระบุรายชื่อสิ่งของที่ตรวจยึดจากห้องพักรวม 15 รายการ ซึ่งสิ่งของดังกล่าวบรรจุใส่ซองพยานวัตถุพยานไว้แล้ว ทนายความไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า เป็นสิ่งเดียวกับที่ยึดมาจากห้องพักหรือไม่ โดยภายหลังจัดทำบันทึกจับกุม ทนายความขอให้เขียนหมายเหตุว่า เจ้าหน้าที่ไม่แสดงหมายก่อนการเข้าตรวจค้น และไม่ได้ทำบันทึกการตรวจยึดสิ่งของ ณ สถานที่ตรวจค้น แต่กลับมาทำที่สถานีตำรวจหลังยึดของกลางใส่ถุงไปแล้วหลายชั่วโมง แต่พนักงานสอบสวนไม่ให้เขียน ทนายความจึงไม่ลงชื่อในบันทึกการตรวจยึดดังกล่าว ขณะที่พนักงานสอบสวนไม่มอบสำเนาบันทึกดังกล่าวให้ฝ่ายผู้ต้องหาด้วย

  04.45 น. เสร็จกระบวนการทั้งหมด พนักงานสอบสวนแจ้งว่าจะนำตัวนิวไปยื่นคำร้องขอฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรีในตอนเช้า

  ช่วงเช้า พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอฝากขังต่อศาลจังหวัดธัญบุรี อ้างว่ายังจำเป็นต้องสอบพยานอีก 8 ปาก ต้องรอผลตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ต้องหา และผลการตรวจพิสูจน์ของกลาง ขณะทนายความยื่นคำร้องคัดค้านการขอฝากขังและขอให้ไต่สวนพนักงานสอบสวน

  เวลา 11.18 น. ศาลมีคำสั่งให้งดการไต่สวน และอนุญาตให้ฝากขัง 12 วัน ก่อนให้ประกันตัวนิว เนื่องจากพิเคราะห์แล้วว่า ผู้ต้องหาเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีอาจารย์ของสถาบันที่ศึกษาอยู่เป็นผู้ขอยื่นประกัน หากปล่อยตัวผู้ต้องหาไปเชื่อว่าจะไม่หลบหนี จึงอนุญาตให้ปล่อยตัวระหว่างสอบสวน โดยใช้หลักทรัพย์ประกันเป็นเงินสด และตำแหน่งอาจารย์รวมมูลค่า 150,000 บาท กำหนดเงื่อนไข ห้ามผู้ต้องหากระทำการในทำนองเดียวกันซ้ำอีก

  ขณะทนายความกำลังยื่นคำร้องขอประกันตัว เจ้าหน้าที่จาก บก.ปอท. ยังได้นำคำสั่งศาลจังหวัดธัญบุรีที่ 1/2564 ซึ่งสั่งให้สิริชัยให้รหัสเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์มือถือและไอแพดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจยึดไปเมื่อคืนที่ผ่านมา ทั้งที่การกระทำที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับการพ่นสี ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สิริชัยจึงยืนยันไม่ให้รหัสผ่าน และถูกดำเนินคดีฐาน ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 18 และ 27 อีกคดีในวันเดียวกันนั้น

  ทั้งนี้ กรณีการเข้าจับกุมและควบคุมตัวนิว ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนพบว่ามีการละเมิดสิทธิของผู้ต้องหาหลายประการ ดังนี้

  1. ศาลได้ออกหมายจับตามมาตรา 112 แม้ว่ารูปบุคคลที่เสียหายจะไม่เข้าข่ายตามตัวความในมาตรา 112 “ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 15 ปี” ก็ตาม
  2. ศาลออกหมายค้นให้เจ้าหน้าที่เข้าค้นได้ในยามวิกาล คือตั้งแต่ 21.00 น. เป็นต้นไป ทั้งที่ตามที่กฎหมายกำหนดจะต้องค้นในเวลากลางวัน โดยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 96 ระบุว่า การค้นในที่รโหฐานต้องกระทำระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นดังนี้ (1) เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวัน ถ้ายังไม่เสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้ (2) ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษ จะทำการค้นในเวลากลางคืนก็ได้ (3) การค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสำคัญจะทำในเวลากลางคืนก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากศาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ซึ่งกรณีนี้ การเข้าค้นเกิดขึ้นในช่วงกลางคืน ไม่ได้เริ่มตั้งแต่ตอนกลางวัน อีกทั้งไม่ได้มีกรณีฉุกเฉินใดๆ แม้ว่าจะอยู่ระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ก็ไม่ได้ให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นในเวลากลางคืน อีกทั้งนักศึกษารายนี้ก็ไม่ใช่บุคคลดุร้ายหรือผู้ร้ายแต่อย่างใด เป็นเพียงแค่นักศึกษาปี 1 เท่านั้น
  3. ตำรวจไม่ให้สิทธิในการเข้าถึงทนายความในชั้นจับกุม ให้ติดต่อเพียงสั้นๆ หลังทำบันทึกจับกุมเสร็จ ซึ่งยังคุยไม่เสร็จ และภายหลังทนายไม่สามารถติดต่อผู้ต้องหาได้ เนื่องจากผู้ต้องหาถูกยึดโทรศัพท์
  4. ตำรวจไม่ยอมแจ้งสถานที่คุมตัวผู้ต้องหา หลอกล่อไปมาจนเกิดความสับสน อ้างตอนหลังจากพบตัวผู้ต้องหาแล้วว่ากลัวเป็นอุปสรรคในการตรวจค้น ภาวะการณ์เช่นนี้ถือว่าอันตรายมาก เพราะทำให้บุคคลอยู่นอกความคุ้มครองกฎหมาย เป็นการควบคุมตัวโดยมิชอบ ทำให้ผู้ต้องหาถูกบังคับให้สูญหายไปแล้วในขณะหนึ่ง (short term disappearance) เป็นการละเมิดสิทธิขั้นร้ายแรง
  5. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถพาตัวผู้ต้องหาไป บก.ตชด.ภาค 1 ได้ เพราะตามกฎหมายต้องควบคุมตัวในที่ทำการพนักงานสอบสวนเท่านั้น
  6. ตำรวจเริ่มตรวจค้นโดยไม่แสดงหมายค้นก่อนเข้าตรวจค้น แต่แสดงหมายค้นภายหลังตรวจค้นเสร็จแล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปร่วมตรวจค้นด้วย อีกทั้งไม่ได้ทำบันทึกการตรวจค้น ณ สถานที่ตรวจค้น กลับมาทำที่สถานีตำรวจหลังยึดของกลางใส่ถุงไปแล้วหลายชั่วโมง ซึ่งยืนยันไม่ได้ว่าของในซองพยานมาจากห้องผู้ต้องหาจริงหรือไม่
  7. คดีนี้นับเป็นการดำเนินคดี 112 คดีแรก ที่ศาลอนุญาตออกหมายจับ ตั้งแต่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกแถลงการณ์บังคับใช้กฎหมายทุกมาตราเพื่อจัดการผู้ชุมนุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 โดยก่อนหน้านี้ มีรายงานข่าวว่าในช่วงแรก ตำรวจได้ไปขอศาลออกหมายจับในคดีแกนนำบางคดี แต่ศาลไม่อนุญาต

  (อ้างอิง: บันทึกการจับกุม สภ.คลองหลวง ลงวันที่ 13 ม.ค. 2564 และ https://tlhr2014.com/archives/25065)
 • เจษฎา ทองแย้ม พนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรียื่นฟ้อง “นิว” สิริชัย ต่อศาลจังหวัดธัญบุรี ในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 “หมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ”, มาตรา 358 “ทำให้เสียทรัพย์”, พ.ร.บ.ศุลกากรฯ มาตรา 242 “นำเข้าหรือส่งออกของที่ยังไม่ผ่านพิธีการศุลกากร”, มาตรา 246 “ซ่อนเร้นหรือจำหน่ายของที่ยังไม่ผ่านพิธีการศุลกากร”

  ตอนท้ายของคำฟ้อง อัยการได้ขอให้ศาลนับโทษจำคุกของจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.1020/2564 ของศาลนี้ด้วย (คดีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ) ทั้งยังคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวจำเลย อ้างเหตุว่าเป็นคดีที่อัตราโทษสูง เกรงว่าจำเลยจะหลบหนี

  (อ้างอิง: คำฟ้อง ศาลจังหวัดธัญบุรี คดีหมายเลขดำที่ อ.1021/2564 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2564 และ https://tlhr2014.com/archives/28189)
 • สิริชัยพร้อมทนายความเดินทางไปที่ศาลจังหวัดธัญบุรีเพื่อรายงานตัวตามสัญญาประกัน และพบว่าอัยการได้ยื่นฟ้องคดีแล้ว เนื่องจากครบฝากขัง 84 วัน ทนายความจึงได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณา โดยวางหลักประกันเป็นเงินสดจำนวน 150,000 บาท จากกองทุนราษฎรประสงค์ ขณะเจ้าหน้าที่นำตัวสิริชัยไปที่บริเวณใต้ถุนศาล เพื่อรอฟังคำสั่งศาลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยในห้องดังกล่าว พบว่ามีผู้ต้องหาและจำเลยคดีอื่นอีก 16 ราย และเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ญาติเข้าฟังคำสั่งด้วย

  คำร้องประกอบเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวระบุเหตุผลว่า จำเลยเคยได้รับการประกันตัวในชั้นสอบสวนและได้เดินทางมาตามนัดหมายโดยตลอด ไม่ได้กระทำความผิดซ้ำตามที่ถูกกล่าวหาในคดี จำเลยมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ประกอบกับยังมีภาระต้องเข้าเรียน หากถูกควบคุมตัวไว้จะไม่สามารถจัดการภาระทางการศึกษา ย่อมส่งผลเสียหายต่ออนาคตทางการศึกษาของจำเลย

  ต่อมาในช่วงบ่าย ศาลได้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว กำหนดเงื่อนไข ห้ามกระทำการในทำนองเดียวกับที่ถูกกล่าวหาอีก นัดคุ้มครองสิทธิในวันที่ 6 พ.ค. 2564 และนัดพร้อมในวันที่ 8 มิ.ย. 2564

  (อ้างอิง: คำฟ้อง ศาลจังหวัดธัญบุรี คดีหมายเลขดำที่ อ.1021/2564 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2564 และ https://tlhr2014.com/archives/28189)
 • จำเลยแถลงต่อศาลว่ามีทนายความแล้วและประสงค์ต่อสู้คดี แต่วันนี้ทนายความติดนัดคดีอื่น ขอยื่นคำให้การในนัดหน้า ศาลนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่ 8 มิ.ย. 2564 เวลา 09.00 น.

  (อ้างอิง: รายงานกระบวนพิจารณา ศาลจังหวัดธัญบุรี คดีหมายเลขดำที่ อ.1021/2564 ลงวันที่ 6 พ.ค. 2564)
 • โจทก์ จำเลย และเสมียนทนายจำเลยมาศาล เสมียนทนายจำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี เนื่องจากทนายจำเลยติดโควิด ต้องเข้ารับการรักษาตัว ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 2564 โจทก์ไม่ค้าน ศาลให้เลื่อนนัดตรวจพยานหลักฐานไปเป็นวันที่ 6 ก.ค. 2564 เวลา 09.00 น.

  (อ้างอิง: รายงานกระบวนพิจารณา ศาลจังหวัดธัญบุรี คดีหมายเลขดำที่ อ.1021/2564 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 2564)
 • สิริชัยให้การยืนยันปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา อัยการแถลงต่อศาลว่า จะนำสืบพยานโจทก์ทั้งหมด 25 ปาก ได้แก่ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองหลวงที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งคือป้ายรูปสมาชิกราชวงศ์ และเป็นผู้แจ้งความในคดี, เจ้าหน้าที่การทางซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน, พนักงานร้านสะดวกซื้อที่เห็นเหตุการณ์, เจ้าของรถจักรยานยนต์ที่จำเลยยืมใช้, เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่พบเห็นป้ายรูปซึ่งถูกพ่นสี, พยานความเห็นคือ พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์, พยานเจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจพิสูจน์หลักฐาน และชุดพนักงานสืบสวนสอบสวน

  อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากพยานดังกล่าว โจทก์ยังแถลงว่าจะขอทำการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญอีก 4 ราย ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร, ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และ รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  ด้านทนายจำเลยแถลงว่า สามารถรับข้อเท็จจริงและพยานเอกสารเฉพาะในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ตรวจพิสูจน์หลักฐาน ซึ่งมีทั้งหมด 5 ปาก จึงเหลือพยานโจทก์ที่ต้องนำสืบทั้งหมด 20 ปาก

  ทนายจำเลยแถลงจะนำสืบพยานบุคคลทั้งหมด 2 ปาก ได้แก่ ผศ.ดร.สาวตรี สุขศรี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และตัวจำเลยเอง นอกจากนั้นทนายจำเลยยังได้ยื่นพยานเอกสารอีก 3 ฉบับ ประกอบด้วย สำเนารายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 – 2564 จากสภาผู้แทนราษฎร และรายงานการประชุมรัฐสภา พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 14 ในช่วงปี พ.ศ. 2492

  ศาลจึงได้กำหนดวันนัดสืบพยานทั้งสองฝ่ายรวม 4 นัด ในวันที่ 12 และ 15 ต.ค. 2564 และวันที่ 19-20 ม.ค. 2565

  (อ้างอิง: รายงานกระบวนพิจารณา ศาลจังหวัดธัญบุรี คดีหมายเลขดำที่ อ.1021/2564 ลงวันที่ 6 ก.ค. 2564 และ https://tlhr2014.com/archives/31830)

ชั้นสอบสวน

ผู้ถูกดำเนินคดี :
สิริชัย นาถึง

การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
อนุญาต

ศาลชั้นต้น

ผู้ถูกดำเนินคดี :
สิริชัย นาถึง

ผลการพิพากษา
-
การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
อนุญาต

แหล่งที่มา : กรณีที่ศูนย์ทนายความฯ ติดตามสัมภาษณ์