ผู้ถูกดำเนินคดี
ข้อหา
หมายเลขคดี
 • อื่นๆ (ไต่สวนชันสูตรพลิกศพ, เลิกจ้าง(คดีแรงงาน), แจ้งความเท็จ, ซ่อนเร้นพยานหลักฐาน)
ดำ อ.1020/2564

ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ต.สุรโชค กังวานวาณิชย์ สารวัตร กองกำกับการกลุ่มงานสนับสนุน บก.ปอท. (ตำรวจ)
ผู้ถูกดำเนินคดี

ข้อหา

 • อื่นๆ (ไต่สวนชันสูตรพลิกศพ, เลิกจ้าง(คดีแรงงาน), แจ้งความเท็จ, ซ่อนเร้นพยานหลักฐาน)

หมายเลขคดี

ดำ อ.1020/2564
ผู้กล่าวหา
 • พ.ต.ต.สุรโชค กังวานวาณิชย์ สารวัตร กองกำกับการกลุ่มงานสนับสนุน บก.ปอท.

ความสำคัญของคดี

“นิว” สิริชัย นาถึง กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ถูกดำเนินคดีฐาน ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 18 และ 27 หลังปฏิเสธให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์และไอแพด เนื่องจากเห็นว่าการกระทำที่เขาถูกกล่าวหาว่า หมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ จากการพ่นสีสเปรย์ข้อความ “ภาษีกู”, “ยกเลิก 112” บนรูปของพระบรมวงศานุวงศ์ และป้ายหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นิวได้รับการประกันตัวทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาคดีของศาล

พฤติการณ์ของคดีตามเอกสารคดี

พนักงานอัยการบรรยายในคำฟ้องว่า

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอนุญาตที่ 1/2564 ของศาลจังหวัดธัญบุรี หรือคําสั่งของ พันตํารวจตรีสุรโชค กังวานวาณิชย์ เจ้าพนักงานตํารวจ ตําแหน่งสารวัตร กองกํากับการกลุ่มงานสนับสนุน กองบังคับการปราบปราม การกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งการตามคําสั่งอนุญาตของศาลดังกล่าว ซึ่งได้ขอรหัสเปิดโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ iPhone จํานวน 1 เครื่อง และ iPad จํานวน 1 เครื่อง ที่อยู่ในความครอบครองของจําเลยจากจําเลยเฉพาะที่จําเป็น เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

และเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิดและหาตัวผู้กระทําความผิด เพื่อทําการตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ภายในโทรศัพท์มือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวของจําเลย อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทําความผิด และสั่งให้จําเลยนั้นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จําเป็นให้ด้วย และทําการตามคําสั่งอนุญาตของศาลดังกล่าว แต่จําเลยไม่ยินยอมเปิดเผยรหัสการเปิดโทรศัพท์มือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว

ทําให้พันตํารวจตรีสุรโชค กังวานวาณิชย์ ไม่สามารถตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ภายในโทรศัพท์มือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวของจําเลยได้ อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย

(อ้างอิง: คำฟ้อง ศาลจังหวัดธัญบุรี คดีหมายเลขดำที่ อ.1020/2564 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2564)

ความคืบหน้าของคดี

 • ขณะสิริชัยยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่ห้องควบคุมของศาลจังหวัดธัญบุรี ระหว่างรอทนายความยื่นคำร้องขอประกันตัวในคดีตามมาตรา 112 ซึ่งเขาถูกกล่าวหาว่า พ่นสีสเปรย์ข้อความ “ภาษีกู”, “ยกเลิก 112” บนรูปของพระบรมวงศานุวงศ์ และป้ายหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต พ.ต.ต.สุรโชค กังวานวาณิชย์ สารวัตรกองกํากับการกลุ่มงานสนับสนุน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ได้นำคำสั่งศาลจังหวัดธัญบุรีที่ 1/2564 ซึ่งสั่งให้สิริชัยให้รหัสเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์มือถือและไอแพดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจยึดไปช่วงคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่แจ้งว่า หากไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ให้ความร่วมมือจะถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 27 (ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตามมาตรา 18 หรือมาตรา 20 หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลตามมาตรา 21 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท และปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละ 5,000 บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง)

  สิริชัยยืนยันไม่ให้รหัสผ่าน ทำให้ พ.ต.ต.สุรโชค เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษให้ พ.ต.ท.ภุมเรศ อินทร์คง สว. (สอบสวน) สภ.ธัญบุรี ดําเนินคดีกับสิริชัย หลังจากสิริชัยได้รับการปล่อยตัวจากศาลจังหวัดธัญบุรี จึงได้เดินทางไปที่ สภ.ธัญบุรี พ.ตท.ภุมเรศ แจ้งข้อกล่าวหา ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 18 และ 27

  สิริชัยให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยให้การว่า คดีของ สภ.คลองหลวง ที่เป็นเหตุให้พนักงานสอบสวนขอศาลออกคำสั่งให้เจ้าพนักงานมีอำนาจตรวจสอบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น เป็นการกระทำที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับการพ่นสี ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จึงไม่มีความจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา นอกจากนี้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ มีข้อมูลส่วนตัวของผู้ต้องหาเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดี อีกทั้งผู้ต้องหาในคดีอาญาย่อมมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือกระทำการใดอันเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง ซึ่งเป็นสิทธิตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้การในรายละเอียดเป็นหนังสือภายในวันที่ 5 ก.พ. 2564

  หลังสอบปากคำ พนักงานสอบสวนได้ปล่อยตัวสิริชัยไปโดยไม่ได้มีการควบคุมตัวแต่อย่างใด

  (อ้างอิง: บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา สภ.ธัญบุรี ลงวันที่ 14 ม.ค. 2564 และ https://tlhr2014.com/archives/25090)
 • สุนัยต์ คงแสงดาว พนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรียื่นฟ้อง “นิว” สิริชัย ต่อศาลจังหวัดธัญบุรี ในฐานความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 27 “ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาล หรือเจ้าพนักงานที่สั่งการเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าได้มีการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ" อันกำหนดโทษปร้บไม่เกิน 200,000 บาท

  ทั้งนี้ โจทก์ไม่ได้คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวแต่อย่างใด

  (อ้างอิง: คำฟ้อง ศาลจังหวัดธัญบุรี คดีหมายเลขดำที่ อ.1020/2564 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2564 และ https://tlhr2014.com/archives/28189)
 • สิริชัยพร้อมทนายความเดินทางไปที่ศาลจังหวัดธัญบุรีเพื่อรายงานตัวตามสัญญาประกันในคดีตามมาตรา 112 และพบว่านอกจากอัยการได้ยื่นฟ้องคดี 112 แล้ว เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2564 ยังได้ยื่นฟ้องคดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ อีกคดีในวันเดียวกันด้วย

  ทนายความจึงได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณา โดยวางหลักประกันเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท โดยใช้เงินจากกองทุนราษฎรประสงค์

  คำร้องประกอบเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวระบุว่า จำเลยเคยได้รับการประกันตัวในชั้นสอบสวนและได้เดินทางมาตามนัดหมายโดยตลอด ไม่ได้กระทำความผิดซ้ำตามที่ถูกกล่าวหาในคดี จำเลยมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ประกอบกับยังมีภาระต้องเข้าเรียน หากถูกควบคุมตัวไว้จะไม่สามารถจัดการภาระทางการศึกษา ย่อมส่งผลเสียหายต่ออนาคตทางการศึกษาของจำเลย

  หลังจากยื่นคำร้อง เจ้าหน้าที่ได้พาตัวสิริชัยไปที่บริเวณใต้ถุนศาล เพื่อรอฟังคำสั่งศาลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยในห้องดังกล่าว พบว่ามีผู้ต้องหาและจำเลยคดีอื่นอีก 16 ราย และเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ญาติเข้าฟังคำสั่งด้วย

  ต่อมาในช่วงบ่าย ศาลได้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว กำหนดวันนัดคุ้มครองสิทธิในวันที่ 6 พ.ค. 2564 และนัดพร้อมในวันที่ 8 มิ.ย. 2564

  (อ้างอิง: คำฟ้อง ศาลจังหวัดธัญบุรี คดีหมายเลขดำที่ อ.1020/2564 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2564 และ https://tlhr2014.com/archives/28189)
 • จำเลยแถลงต่อศาลว่ามีทนายความแล้วและประสงค์ต่อสู้คดี แต่วันนี้ทนายความติดนัดคดีอื่น ขอยื่นคำให้การในนัดหน้า ศาลนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่ 8 มิ.ย. 2564 เวลา 09.00 น.

  (อ้างอิง: รายงานกระบวนพิจารณา ศาลจังหวัดธัญบุรี คดีหมายเลขดำที่ อ.1020/2564 ลงวันที่ 6 พ.ค. 2564)
 • โจทก์ จำเลย และเสมียนทนายจำเลยมาศาล เสมียนทนายจำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี เนื่องจากทนายจำเลยติดโควิด ต้องเข้ารับการรักษาตัว ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 2564 โจทก์ไม่ค้าน ศาลให้เลื่อนนัดตรวจพยานหลักฐานไปเป็นวันที่ 6 ก.ค. 2564 เวลา 09.00 น.

  (อ้างอิง: รายงานกระบวนพิจารณา ศาลจังหวัดธัญบุรี คดีหมายเลขดำที่ อ.1020/2564 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 2564)
 • สิริชัยให้การปฏิเสธ โจทก์แถลงจะนำพยานบุคคลเข้าสืบ 5 ปาก ทนายจำเลยระบุว่าไม่สามารถขอรับข้อเท็จจริงพยานปากใดได้ ทำให้ต้องสืบพยานทั้งหมด 5 ปาก

  ด้านทนายจำเลยแถลงขอนำสืบพยานจำเลยทั้งหมด 3 ปาก ได้แก่ ผศ.ดร.สาวตรี สุขศรี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ตัวจำเลย, และเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากทางมูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง นอกจากนี้ยังมีพยานเอกสารอีก 2 ฉบับทึ่ถูกยื่นในวันนี้คือ สำเนากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และสำเนาคำร้องของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ร้องขอให้ศาลจังหวัดธัญบุรี ออกคำสั่งอนุญาตที่ 1/2564 ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวในมือถือจำเลย

  จากนั้น คู่ความได้ตกลงวันสำหรับนัดสืบพยานในคดีนี้ในวันที่ 27 ต.ค. และ 26 พ.ย. 2564

  (อ้างอิง: รายงานกระบวนพิจารณา ศาลจังหวัดธัญบุรี คดีหมายเลขดำที่ อ.1020/2564 ลงวันที่ 6 ก.ค. 2564 และ https://tlhr2014.com/archives/31830)

ชั้นสอบสวน

ผู้ถูกดำเนินคดี :
สิริชัย นาถึง

การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
-

ศาลชั้นต้น

ผู้ถูกดำเนินคดี :
สิริชัย นาถึง

ผลการพิพากษา
-
การอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
อนุญาต

แหล่งที่มา : กรณีที่ศูนย์ทนายความฯ ติดตามสัมภาษณ์